Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2019.05.15.

Mezőgazdasági összeírást tart a KSH

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) május 15. és június 15. között hajtja végre az „Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2019” elnevezésű mezőgazdasági adatgyűjtését, 2019. június 1-jei eszmei időponttal. Az ország 484 településére kiterjedő felvétel mindenekelőtt a gazdálkodók érdekeit szolgálja, emellett segíti a döntéshozókat, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel, a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak.

 

A hivatal minden évben két alkalommal felméri az egyéni és a háztáji gazdaságok termelési jellemzőit úgynevezett reprezentatív, véletlenszerű kiválasztáson alapuló mintakijelöléssel. A felvétel célja az agráriumban jelentős szerepet betöltő egyéni gazdaságok gazdasági tevékenységének, szerkezeti sajátosságainak feltárása, amihez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul.

 

A válaszadás az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) 2019-re szóló jogi szabályozásának megfelelően a mintába kerültek számára kötelező, és történhet önkitöltéssel vagy kérdezőbiztos segítségével, mindkét esetben elektronikusan. Az önkitöltésre azoknak van lehetősége, akiknek a mezőgazdasági tevékenységének volumene elér egy meghatározott üzemméretet vagy e-mail-elérhetősége ismert. Az önkitöltésre 2019. május 15. és 26. között van lehetőség. Akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat 2019. május 27. és június 15. között igazolvánnyal ellátott, a KSH által megbízott összeírók keresik fel, és elektronikusan végzik el a kérdőív kitöltését.

 

A kiemelt jelentőségű egyéni gazdaságok kizárólag webes felületen történő önkitöltéssel szolgáltatnak adatot a részükre megküldött tájékoztató levél alapján.

 

A gazdáknak a használatukban lévő földterületről, a szántóföldi növények vetésterületéről, a szőlő- és gyümölcsösterületekről, ültetvényekről, a június 1-jei állatállományról és a január óta bekövetkezett állatállomány-változásról kell adatokat szolgáltatniuk. Az adatszolgáltatás a gazdaságra vonatkozik, függetlenül attól, hogy a gazdasághoz kapcsolódóan hány személy részesül esetleg különböző jogcímeken támogatásban. A földterületi adatokról használat (és nem tulajdon) szerint, az állatállományról a gazdasághoz kapcsolódóan az istállózás helyétől függetlenül kell adatokat szolgáltatni.

 

A felvétel során nyert információkat a KSH kizárólag statisztikai célra használja fel, azokat más szervek, személyek részére nem adja ki, törvényi előírásoknak megfelelően garantálja az adatkezelés biztonságát, az eredményeket összesítve közli.

 

További információ az adatgyűjtésről: http://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu