Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2020.03.02.

Az európai statisztikai adatok közzététele a Brexit után a statisztikai publikációkban

2020. február 1-jén életbe lépett az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kilépési megállapodás (Brexit).

Mivel az unió ezentúl csak 27 tagállamot foglal magában, az eddigi uniós átlag, uniós összesen összetétele is megváltozik. Ugyanakkor a különböző felhasználási célok miatt mérlegelni kell a régi és az új aggregátumok párhuzamos közlését is, és az idősorok visszavezetése az új összetételre szintén kezelendő kérdés. Fontos tudni, hogy egy átmeneti időszak alatt a statisztikai jogszabályokat továbbra is alkalmazni kell az Egyesült Királyságra, illetve az Egyesült Királyságban.

Mindezeket figyelembe véve szükséges átalakítani az uniós statisztikai adatok közzétételét. A változtatás főbb irányait az alábbiakban mutatjuk be.

A Központi Statisztikai Hivatal változtatásai

Új aggregátum: EU27_2020

Annak érdekében, hogy az új EU-27 ne legyen összetéveszthető a 2007 és 2013 közötti EU összetételére használt kóddal (amely az Egyesült Királyságot tartalmazta, de Horvátországot még nem), az Eurostat jelölésével összhangban bevezetjük az EU27_2020 jelölést.

Fő elv: 2020. februári tárgyidőszaktól az új aggregátumra közlünk adatokat

A KSH a publikációiban a 2019. évre és 2020. januárra vonatkozóan még az EU-28-ra, a 2020. február tárgyidőszaktól kezdődően már az Egyesült Királyság nélkül számított EU-27-re közli az Európai Unióra vonatkozó adatokat.

Párhuzamos adatközlés 2020 során

Mivel az új EU-27-re vonatkozó adatok iránti igény a megjelölt tárgyidőszaki adatokat megelőző időszakra is fennáll, a különböző tájékoztatási termékeinkben az alábbiak szerint publikáljuk a régi (EU28) és az új (EU27_2020) aggregátum szerinti adatokat:

 • Összefoglaló táblák (STADAT): a 2020 végéig tartó átmeneti időszakban a régi és az új aggregátumot egyaránt közöljük.

  • Az évközi táblákban az adatokat az EU 27 tagállamára és az EU-27 országcsoportra közöljük, az Egyesült Királyság adatait külön (nem az EU tagjaként) adjuk meg. (2020 I. negyedévére is már az EU-27 szerinti aggregátumot publikáljuk.) Az EU28 aggregátum továbbra is szerepelni fog a táblázatokban, azonban 2020. februárt követő tárgyidőszaki frissítésektől kezdődően már nem kerül továbbvezetésre.

  • Az éves táblákban mindkét aggregátumot közöljük, lehetőség szerint az idősorban végig visszavezetve. Az új aggregátumot a táblák 2019. évi adataival történő frissítésekor folyamatosan vezetjük be. Ahol a teljes idősorban nem lehetséges az EU27_2020 adatok visszavezetése, ott lezárjuk a táblákat, és a Brexit időpontjától új táblákban közöljük az adatokat.

  Azokban a táblákban, ahol a mindenkori Európai Unió adatait szerepeltetjük, ott a 2020. évi adatok frissítésével egyidejűleg megjegyzéssel jelöljük a változást.

 • Tájékoztatási adatbázis: az éves összefoglaló táblákhoz (STADAT) hasonlóan mindkét aggregátumra vonatkozóan közöljük az adatokat.

 • Adattárak, évkönyvek: az éves összefoglaló táblákhoz (STADAT) hasonlóan mindkét aggregátumra vonatkozóan közöljük az adatokat.

 • Elemzések: 2020. január 31-ig az Egyesült Királyság részét képezte az EU-nak. Az átmeneti időszak alatt, a 2019. tárgyévre vonatkozó elemzéseinkben az EU28 és az EU27_2020 aggregátumok egyaránt megjelennek.

 • Adatvizualizációk: A 2020 végéig terjedő átmeneti időszak alatt, témától és részletezettségtől függően, de elsődlegesen az EU27_2020 aggregátumot szerepeltetjük. Ebben az esetben az Egyesült Királyságot közvetlenül a 27 uniós tagállam után, de azoktól elkülönítve ábrázoljuk.

Az Eurostat változtatásai

Az Eurostat is fontos szempontként kezeli, hogy az új, 27 tagú uniót jelölő kódok ne legyenek összetéveszthetők a 2007 és 2013 között szintén 27 tagú, de eltérő összetételű közösségre vonatkozó kódokkal.

2020. március 2-ig EU-28 aggregátum és EU27_2019 használata

A 2020 végéig tartó átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság továbbra is megküldi adatait az Eurostatnak. Ezek az adatok bekerülnek az adatbázisba és elérhetők a felhasználók számára.

Az Eurostat továbbra is közzéteszi az EU-28-aggregátumot, ha a tárgyidőszak olyan időszak, amelynek során az Egyesült Királyság az Európai Unió tagállama volt. Statisztikai célból a teljes hónap/negyedév elve érvényesül majd a tárgyidőszakokra vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy az EU-28-adatok csak azokra a teljes hónapokra és negyedévekre fognak vonatkozni, amelyekben az Egyesült Királyság még tagállam volt.

A már 2018 áprilisában létrehozott EU27_2019 aggregátum március 2-ig használatban marad.

2020. március 3-tól EU27_2020 kód használata

2020. március 3-ától az EU27_2019 aggregátumot lecserélik az EU27_2020 kódra.

A változtatások kapcsán az Eurostat a felhasználók számára tájékoztatást tett közzé a honlapján: https://ec.europa.eu/eurostat/help/faq/brexit

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu