Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2020.06.04.

A számontartott nemzet címmel exkluzív térképalbumot ad ki a KSH és a KSH Könyvtár

A statisztikai hivatal is emléket állít a trianoni eseményeknek

A Központi Statisztikai Hivatal és a KSH Könyvtár a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulóján „A számontartott nemzet” címmel exkluzív térképalbumot jelentet meg, amely a magyar történelem nyolc évtizedét öleli fel és mutatja be térképi ábrázolásokon keresztül. A kiadvány gerincét a tematikus tanulmányok mellett a Hivatal 1867 és 1945 között működő térképészeti osztálya által készített térképek képezik, amelyek jelenleg a KSH Könyvtár állományában találhatók meg.

Számos, eddig még nem publikált térképet tartalmazó, valamint tudományos ismeretterjesztő tanulmányokkal is kiegészített térképalbum jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal és a KSH Könyvtár közös gondozásában. A nyolc évtizedet felölelő kiadvány statisztikai adatok, elemzések segítségével tekint vissza hazánk Trianon előtti és utáni időszakára, és mutatja be azokat a változásokat, amelyek az ország társadalmi és gazdasági életében bekövetkeztek.

A több mint 250 térkép értelmezését és történeti kontextusba helyezését szöveges részek segítik, amelyek egyúttal a fontosabb események, folyamatok és tendenciák magyarázatát is tartalmazzák. A tizenhárom fejezetre tagolódó kötet többek között a közigazgatás, a népmozgalom, a gazdaság, a közlekedés és az idegenforgalom területén bekövetkezett változásokat szemlélteti.

„1920. június 4. óriási traumaként érte az ország lakosságát; a békediktátum aláírásának pillanatában megkondultak a harangok, félárbócra eresztették a zászlókat, gyászolt az ország. Bízom benne, hogy a KSH adatai és térképei méltó emléket állítanak történelmünk e szomorú eseményének a 100. évfordulón. És bár Trianon emléke mindig velünk marad, ne csak a nehézségekre és a veszteségekre emlékezzünk, hanem arra a heroikus küzdelemre is, amelynek eredményeként egy nagy áldozatokkal járó, vesztes háborút követő megcsonkítás után Magyarország talpra állt” – mondta el dr. Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.

Az album megjelentetésén túl a KSH Könyvtár és a Központi Statisztikai Hivatal tartalmas és színvonalas programsorozattal is bővíteni kívánja a társadalom trianoni békediktátummal kapcsolatos ismereteit, amely egyaránt képes a statisztika, valamint a történelem, a gazdaság és a kultúra iránt érdeklődő széles közönség figyelmének felkeltésére. A tervezett programok bemutatják az első világháború előtti és az azt követő történelmi időszak társadalmi és gazdasági környezetét.

A trianoni emléknapon a KSH további két, a témát tudományos céllal és igénnyel feldolgozó kiadványt is megjelentet. A Statisztikai Szemle és a Regional Statistics folyóiratok különszáma szintén a történelmi eseményeket dolgozza fel és tárja az Olvasók elé. A Statisztikai Szemle trianoni tanulmánygyűjteménye az 1938-as, államalapító Szent István királyunk halálának kilencszázadik évfordulója alkalmából született emléklapszámot is megidézve három nagy témakör, a demográfia, a társadalom és a gazdaság folyamatai köré szerveződik, lehetőség szerint kitérve az előzményekre, a Trianont megelőző évtizedekre is.

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu