Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2022.08.08.

Tájékoztató a gáz és az elektromos energia árváltozásának figyelembevételéről a fogyasztóiárindex-számításban

Az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott gáz és elektromos energia lakossági árának a 259/2022. (VII. 21.) számú kormányrendeletben (valamint az ugyanazon a napon kihirdetett, ehhez kapcsolódó 6/2022 és 7/2022 MEKH rendeletekben) közzétett változása érinti a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) fogyasztóiárindex-számítását is. Az árváltozás az alábbiak szerint épül be a havi rendszerességgel közölt inflációs statisztikákba.

A gáz és az elektromos energia lakossági árának változását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a háztartások érintettségének arányában veszi figyelembe a fogyasztóiárindex-számítás során. Ennek megfelelően a KSH arra vonatkozóan készít becslést, hogy a teljes háztartási szektor által együttesen elfogyasztott gázért, illetve elektromos energiáért összességében mekkora összeget fizet a teljes háztartási szektor a régi (2022. augusztus 1. előtti) és az új árakon. A hivatal fogyasztóiárindex-számítási módszeréből adódóan a bázisidőszakon rögzített mennyiségű fogyasztás után fizetendő régi és új árakon számított összegek hányadosa adja a fogyasztóiár-indexben megjelenő, a gázra, illetve az áramra vonatkozó árindexet.

A számítások alapját a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) nemzetgazdasági szintű gáz- és áramfogyasztási adatai, valamint a KSH-nak a háztartások körében mért, háztartási szintű fogyasztási adatai jelentik. A fizetendő összegeket háztartási szinten számítja ki a KSH, azokat aggregálva kapja meg a nemzetgazdasági szintű adatokat. Így a számítások elvégzése során a hivatal figyelembe veszi a gáz- és az áramfogyasztás háztartások közötti eloszlását, illetve a rendelkezésre álló adatforrásokban elérhető információk erejéig a háztartások szerkezetéből adódó esetleges eltéréseket (pl. a nagycsaládosok kedvezményét) is. Ez biztosítja, hogy a változatlan és a magasabb ársávba eső gáz- és áramfogyasztás megfelelő arányban szerepeljen az árindexben.

A hivatalos tájékoztatások alapján a rendeletben meghatározott kedvezményes mennyiség a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban éves szinten áll rendelkezésre, így – a szabályozói szándék szerint – adott mennyiségű, egy év alatt elfogyasztott gázért és áramért egy háztartás várhatóan ugyanannyit fizet, függetlenül attól, hogy éves leolvasás alapján történő részszámlák, vagy havi leolvasásból számított tényleges fogyasztáson alapuló számlázás szerint fizet az energiaszolgáltatás után. Mivel a végső fizetett összeget a változatlan és a magasabb ársávba eső felhasznált mennyiség határozza meg, a fogyasztott mennyiségtől függő, háztartási szintű súlyozott átlagár mindkét számlázási esetben egyenlő. Emiatt a fogyasztóiár-indexben való elszámolás során a KSH nem tesz különbséget a havi és az éves leolvasáson alapuló elszámolási módok között, és a kedvezményes mennyiség feletti fogyasztás arányát éves viszonylatban veszi számításba.

A hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a hazai fogyasztóiár-index és a szintén KSH által számított, de elsődlegesen az Eurostat által publikált harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) között a módszertani eltérés miatt különbségek lehetnek. Míg ugyanis a HICP esetében minden szolgáltatásnál az árváltozást abban a hónapban kell elszámolni, amikor az adott szolgáltatás igénybevétele ténylegesen megtörténik, addig a hazai fogyasztóiár-index esetében a számla, azaz a kifizetés esedékességének időpontja számít, ami a rezsidíjak esetében jellemzően a fogyasztást követő hónap. Ebből fakadóan a gáz és az áram árának emelkedése eltérő időpontban jelenik meg a két indexben: míg a HICP esetében az árváltozás az augusztusi, addig a hazai módszertan szerint számított indexben a szeptemberi adatokban jelenik meg először.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu