Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2022.11.10.

Még másfél hónapig tart a felnőttek kompetenciáit vizsgáló PIAAC-felmérés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megbízásából december 31-ig kérdezőbiztosok kereshetik fel mindazokat, akik bekerültek a felnőttek alapkompetenciáit – az olvasási, a hétköznapi számolási és az adaptív problémamegoldó képességeket, valamint ezek munkaerőpiaci hasznosulását – vizsgáló PIAAC-felmérés mintájába. A nemzetközi kutatást az OECD koordinálja, Magyarország részt vesz majd a felmérés második ciklusában is.

Szeptember 1-jén indult és december 31-ig tart a PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Program) -felmérés, amely olyan alapvető készségeket vizsgál, amelyek az egyén számára napjainkban nélkülözhetetlenek a hétköznapi és munkahelyi kihívások sikeres teljesítéséhez. Ezek az alapkészségek – az olvasási és a hétköznapi számolási készség, valamint az adaptív problémamegoldás – azért lényegesek, mert más, magasabb szintű képességek alapjait jelentik. A programban több mint 9000, tudományosan megalapozott, statisztikai módszerrel véletlenszerűen kiválasztott, magyarországi lakcímmel rendelkező, 16 és 65 év közötti lakost kérnek fel a kérdezőbiztosok a részvételre. A felmérés két részből áll: egy háttérkérdőívből, valamint számítógépen megoldható feladatokból.

A nemzetközi felmérés elsősorban arra szolgál, hogy információt szerezzünk arról, hogy az egyes országok polgárai mennyire képesek reagálni a tudásalapú társadalom újabb és újabb kihívásaira. A felnőttkorban végzett közvetlen képességfelmérésnek számtalan előnye van: az esetenként sok-sok éve megszerzett diploma vagy más, végzettséget igazoló irat nem ad pontos képet az egyén képességeiről és a benne rejlő potenciálról. A PIAAC nemcsak feltérképezni szeretné az egyéni képességeket, de igyekszik az egyén, valamint az adott ország gazdasági és társadalmi eredményei közti összefüggéseket is értékelni.

A kompetenciák mérésén kívül a PIAAC olyan, alapvető demográfiai adatokra is rákérdez, mint az életkor, a képzettségi szint vagy a megkérdezett személy foglalkozási helyzete. A munkavállalók ezenkívül a munkakörükkel, a munkahelyi környezetükkel, valamint a munkájuk során alkalmazott készségeikkel kapcsolatban is átfogó kérdéseket kapnak. A kapott adatok alapján felismerhetők a felnőttek képességeit és készségeit befolyásoló tényezők.

Az adatgyűjtésben való részvétel önkéntes. Aki bekerült a felmérésbe, annak nem kell tartania attól, hogy adatait vagy tesztjeinek eredményeit nyilvánosságra hozza a KSH, ezeket a hivatal kizárólag statisztikai céllal, összesítve publikálja. A mintába kiválasztott személyek egy olyan, egyedülálló adatfelvétel sikerességéhez járulnak hozzá, ami a magyar felnőtt népesség kompetenciáit és képességeit nemzetközi szinten is reprezentálja.

A nemzetközi felmérés második ciklusának előkészítése 2019-ben indult, Magyarországgal együtt 32 ország részvételével.

A programban részt vevő országokra – köztük Magyarországra – vonatkozó eredmények feldolgozását 2024 végére tervezi befejezni az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet). A PIAAC-mérés adatbázisa nyilvános és kutatható, az adatbázison alapuló elemzések alkalmasak a foglalkoztatás-, valamint az oktatáspolitika – különösképpen a felnőttképzés – számára fontos következtetések levonására. Az állományok a válaszadók adatait az adatvédelmi szabályoknak megfelelően az azonosítást lehetetlenné tévő módon tárolják, illetve bocsátják a felhasználók rendelkezésére.

A PIAAC az OECD kezdeményezésére jött létre. Az adatfelvételt rendszeresen megismétlik, így láthatóvá válik, hogyan változnak a felnőttek készségei az egyes országokon belül és a többi részt vevő országgal történő összehasonlításban.

A 2018. évi felmérés eredményei az alábbi helyen érhetők el: https://www.oecd.org/skills/piaac/.

A projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), a Pénzügyminisztérium (PM), valamint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által alkotott konzorcium valósítja meg. A konzorcium vezetője az NSZFH, a felmérés terepmunkájának lebonyolításáért a KSH felel.

A PIAAC-ról

A GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú kiemelt projekt a PIAAC-felmérés lebonyolításának sikeréért felel, és lehetővé teszi, hogy a felmérés során gyűjtött információk feldolgozásával és az eredmények kiértékelésével a kormányzat távlatilag meghatározó stratégiai döntéseket és hatékonyabb, célzottabb intézkedéseket hozhasson a foglalkoztatás, a felnőttképzés, a köznevelés és a szakképzés területein.

Kedvezményezett Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Azonosítószám és cím „GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001” Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Programjában (PIAAC)
Támogatási összeg A GINOP forrásaiból 1 598 millió forint, a VEKOP forrásaiból 602 millió forint, mindösszesen 2 200 millió forint, a támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak 2015. szeptember 3. – 2023. március 31.

Széchenyi 2020 - Európai Szociális Alap

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu