Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2023.06.05.

Elnökváltás a KSH élén

Megbízatásának lejártával, két sikeres elnöki ciklus után, búcsúzik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éléről Dr. Vukovich Gabriella. Két népszámlálás, két nemzetközi szakmai audit, több nemzetközi konferencia és számos elismerés, a hivatal szervezeti modernizációja, az adatgyűjtés új útjainak felkutatása és a statisztikai gyakorlatba illesztése, az adminisztratív adatforrások bevonása és a folyamatos innováció köthető az elnöki periódusához. Helyét, az eddig a Szakstatisztikai Igazgatóságot irányító elnökhelyettes, Dr. Kincses Áron veszi át 2023. június 11-től.

Dr. Vukovich Gabriella 13 évig, két elnöki cikluson keresztül irányította a KSH működését. A történelmi múltú hivatal 26. vezetőjeként, és a harmadik leghosszabb ideig ezt a tisztséget betöltő elnökeként jelentős nyomot hagy nemcsak a KSH működésén és a hazai statisztikai szakmán, hanem kiterjedt nemzetközi tevékenysége által a globális statisztikai szintéren is.

Dr. Vukovich Gabriella mintegy 50 éve, 1974 óta – kisebb-nagyobb, jellemzően rangos külföldi megbízatások miatti megszakításokkal – dolgozott a Hivatalnál. Számos, a KSH-elnökségen túlmutató szakmai tisztsége közül kiemelendő az ENSZ Statisztikai Bizottságának elnöki posztja (2012–2013-ban és 2022–2023-ban), a Nemzetközi Statisztikai Intézet alelnöki tisztsége, az Európai Statisztikai Rendszer stratégiai irányító testületi tagsága (2016–2017 és 2020–2021), az ENSZ főtitkár adatforradalommal foglalkozó független tanácsadó testületében viselt tagság, az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak monitorozására alakult partnerségi, koordinációs és fejlesztési stratégiai csoportjának (HLG-PCCB) vezetése. Mindemellett Dr. Vukovich Gabriella számos rangos hazai egyetemen folytatott oktatási tevékenységet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Miskolci Egyetem és az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Miskolci Egyetem díszdoktora.

Az elmúlt 13 év egybeesett az „adatrobbanás”, a kiteljesedő digitalizáció idejével, mely új lehetőségekkel és egyben számos kihívással szembesítette a KSH-t. Ezek innovatív kezelésében és a Hivatal működésének megújításában Dr. Vukovich Gabriellának elévülhetetlen szerepe volt. Mindemellett Elnök asszony kiterjedt nemzetközi tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy a KSH a globális színtéren is elismert, szakmailag független, önálló intézményként szerezzen nevet magának. A leköszönő elnök utolsó munkanapja 2023. június 9-én lesz.

Dr. Kincses Áron 2000-ben kezdett a KSH-nál dolgozni. Különböző munkakörök betöltése után a hivatal Szakstatisztikai Igazgatóságát irányító elnökhelyettesének 2017-ben nevezte ki a KSH elnöke. Jelentős tudományos tevékenységet folytat. Közel 160 szakmai publikációja látott napvilágot, számos tudományos konferencián vett részt előadóként. A Magyar Tudományos Akadémia doktora címet 2023-ban nyerte el. Főbb kutatásai a nemzetközi vándorlás témaköréhez csatlakoznak. Az Országos Statisztikai Tanácsban több ciklus óta képviseli a KSH-t, emellett több nemzetközi tudományos bizottságban is tevékenykedett. Kiterjedt oktatási tevékenységet folytat: 2011 és 2015 között a Károli Gáspár Református Egyetemen dolgozott a Közgazdasági Tanszéken, 2019-től a Budapesti Gazdasági Egyetem Alkalmazott Statisztika kihelyezett tanszékének vezetője, 2020 óta a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense, 2021-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes oktatója és az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi tanára. Tudományos pályafutása során számos elismerésben és ösztöndíjban részesült.

A Központi Statisztikai Hivatal köszöni Dr. Vukovich Gabriella leköszönő elnök 13 éves építő tevékenységét, és sok sikert kíván Dr. Kincses Áronnak az előtte álló feladatokhoz.

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu