Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2023.11.14.

Téves adatértelmezésen alapul a GKI elemzése

A KSH válasza a GKI kereset-statisztika számítás kapcsán tett észrevételeire

A GKI Gazdaságkutató Zrt. (GKI) által közölt 2022. évi „keresetekről” szóló elemzése alapján számos helytelen interpretálás olvasható a különböző portálokon. Téves az az állítás, miszerint a NAV adatai nem támasztják alá a KSH által közölt kereseti adatokat. A GKI más módszerrel és fogalmi kerettel dolgozik, mint a KSH, így a két szervezet által közölt adatok jelentése is más, az összehasonlíthatóságuk korlátozott, sőt bizonyos tekintetben értelmetlen is.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) havi kereseti adatközlése kizárólag adminisztratív adatokon alapul. A havi létszám és keresetinformációkat a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) átvett ún. járulékbevallásból, a költségvetési szervezetek vonatkozásában pedig a Magyar Államkincstártól származó adatokból állítja elő és publikálja a hivatal. A havi átlagkereset a tárgyhavi számfejtett keresettömeg és az átlagos állományi létszám hányadosa. A statisztikai fogalmak szerinti kereset közvetlenül egy adójogi kategóriának sem feleltethető meg a hazai adórendszerben, így bizonyos korrekciók elvégzése szükséges, mint ahogyan a mutató nevezőjét képező átlagos állományi létszám számításához is, amely a jogviszony tárgyhavi fennállását és a távolléteket is figyelembe veszi, a tartósan távollévőket kizárja.

A keresetstatisztikai adatközlések hagyományosan a teljes munkaidőben alkalmazásban állókra fókuszálnak. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a kereseti folyamatokat az eltérő munkaidő keresetekre gyakorolt hatásaitól függetlenül figyeljük meg, vagyis egy olyan homogén csoport esetén vizsgálhatjuk a trendeket, ahol az adatok összehasonlíthatók. Ez különösen akkor fontos, amikor a keresetek szóródását az eltérő csoportok kereseti átlagával akarjuk szemléltetni. Fontos azt is megjegyezni, hogy a nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók kereseti adatait és a ledolgozott munkaóra figyelembevételével számított egyenértékes átlagkeresetet is közzéteszi a hivatal.

A KSH által közölt kereseti adatok a hivatalos statisztikai sztenderdeknek megfelelően kerülnek előállításra és közzétételre. Ez azt jelenti, hogy adatelőállítási tevékenységét nemzetközileg elfogadott sztenderdek, módszertanok és fogalmak szerint végzi a hivatal, ebből következik az is, hogy a felhasználók a számítás alapját képező módszertant is megismerhetik. Ezzel kapcsolatban részletes leírás található a hivatal honlapján, illetve a KSH szívesen áll a felhasználók rendelkezésére az adatokkal kapcsolatos további információk vonatkozásában is.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu