Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2023.12.15.

Nemzetközi audit: a KSH adatainak minősége és megbízhatósága kiemelkedően magas

A jelentés megállapítja, hogy Magyarország hagyományosan erős és megbízható statisztikai rendszerrel rendelkezik, valamint, hogy az előző audit óta lezajlott modernizációs és fejlesztési lépések nagyban hozzájárulnak a magyar statisztika erősítéséhez. A szakértők kiemelték, hogy a KSH statisztikáinak minősége és megbízhatósága kiemelkedően magas, amit a megbízható és folyamatosan fejlesztett módszertanok biztosítanak.

Az Eurostat – az Európai Unió statisztikai hivatala –, valamint az uniós és EFTA-országok statisztikai hivatalai és más, európai statisztikát előállító statisztikai hatóságai együttesen alkotják az Európai Statisztikai Rendszert (ESR), amelynek célja a magas minőségű statisztikák biztosítása európai, országos és területi szinten. Az ESR egyik legfontosabb dokumentuma, Az európai statisztika gyakorlati kódexe, amely lefekteti az európai statisztika alapelveit és ismérveit. Az alapelveknek való megfelelést az ESR rendszeresen vizsgálja. 2021 és 2023 között harmadik alkalommal került sor a minden tagországra kiterjedő szakmai auditra (Peer Review). A nemzeti statisztikai rendszerek szakértői vizsgálatát azonos módszertan alapján, az Eurostat és a tagállamok független szakértőiből álló küldöttség végezte. Az audit magában foglalta az adott nemzeti statisztikai rendszerre vonatkozó önértékelési kérdőív kitöltését, valamint egy helyszíni látogatást. A Peer Review szakértői idén márciusban öt napig tartózkodtak hazánkban, és arra voltak kíváncsiak, hogy a KSH és a hivatalos statisztikát előállító egyéb intézmények (Belügyminisztérium, Agrárminisztérium, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) mennyire felelnek meg a kódexben megfogalmazott elveknek. A látogatás után a szakértők egy jelentés keretében ajánlásokat és fejlesztési javaslatokat fogalmaztak meg a KSH és a hivatalos statisztika előállításában részt vevő nemzeti hatóságok számára. Ezt a jelentést tette most közzé angolul az Eurostat és magyarul a KSH.

A jelentés megállapítja, hogy Magyarország hagyományosan erős és megbízható statisztikai rendszerrel rendelkezik, valamint, hogy az előző audit óta lezajlott modernizációs és fejlesztési lépések nagyban hozzájárulnak a magyar statisztika erősítéséhez. A riport kitér arra, hogy a KSH-t igen erős innovációs készség jellemzi, és a Hivatal hatékonyan fejleszti az alternatív adatforrások (állami, adminisztratív adatbázisok), valamint a nagy piaci szereplők (pl. mobilszolgáltatók, kereskedelmi szervezetek) birtokában lévő adatok statisztikai célú felhasználását. A szakértők kiemelték, hogy a KSH statisztikáinak minősége és megbízhatósága kiemelkedően magas, amit a megbízható és folyamatosan fejlesztett módszertanok biztosítanak. A jelentés megállapítja, hogy a KSH-nak a Hivatalos Statisztikai Szolgálat (HSSz) tevékenységének koordinátoraként, és a hivatalos statisztikai tevékenységgel kapcsolatos iránymutatások és ajánlások kidolgozójaként, valamint a HSSz tagjainak akkreditálójaként kulcsszerepe van a hazai hivatalos statisztika előállításában. A KSH mindemellett kiterjedt tapasztalatára építve hangsúlyosabb szerepet vállalhat a nemzeti adatvagyon-gazdálkodásban, ezzel elősegítve és támogatva az adminisztratív adatok szélesebb körű felhasználását, valamint az új adatforrások feltérképezését és hasznosítását.

A minőség a hivatalos európai statisztikának olyan védjegye, amely megbízhatóbbá teszi azt a más forrásból hozzáférhető adatoknál. Az ideihez hasonló szakértői vizsgálatra eddig két alkalommal, 2006–2008 és 2013–2015 között került sor. Az auditot végző szakértői csoport ajánlásai és fejlesztési javaslatai illeszkednek a KSH folyamatban lévő innovációs tevékenységeihez, amilyen például az alternatív adatforrások felhasználása, az adatkormányzásban rejlő lehetőségek kiaknázása, valamint a gyors reagálóképességre, naprakészségre és relevanciára való törekvés.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu