Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2024.01.26.

Fókuszban az adatszolgáltatás hatékonyságának emelése

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) továbbra is törekszik az adatszolgáltatás hatékonyságának emelésére, amelynek elemeként fontos az adatszolgáltatók válaszadási kötelezettségének pontos és határidőre történő teljesítése. A KSH törekszik az adminisztratív terhek csökkentésére, egyrészt új alternatív adatforrások bevonásával, másrészt a folyamatok egyszerűsítésével, harmadrészt pedig a könyvelők és a könyvvizsgálók szakmai szervezeteivel történő együttműködéssel. Emellett a KSH az elmúlt időszakban közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárásokat kezdeményezett az adatszolgáltatói fegyelem javítása érdekében az illetékes kormányhivataloknál az adatszolgáltatást gyakran, notóriusan elmulasztó és elutasító nagyvállalkozásokkal szemben, ugyanakkor továbbra sem elsődleges cél a bírságok kiszabására irányuló eljárások tömeges indítása.

Az üzleti szereplők, a társadalom, a tudományos élet és a szakpolitikai döntéshozók érzékenysége az egyes statisztikai adatközlésekre jelentősen megnőtt az elmúlt években, mivel ezek az adatok meghatározzák a gazdasági-társadalmi szakpolitikai döntéseket. A statisztikai adatfelvételekre adott válaszok aránya ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat, annak ellenére, hogy a gazdasági szervezetek esetében a felméréseket jogszabály határozza meg, az adatszolgáltatóknak pedig kötelezettsége a válaszadás. A válaszmegtagadás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény értelmében közigazgatási szabályszegésnek minősül.

A Központi Statisztikai Hivatal az ország egyik legnagyobb adatvagyon kezelője. Célja, hogy az ország gazdasági-társadalmi helyzetét pontos, naprakész és hiteles adatokkal mutassa be. Ehhez elengedhetetlen, hogy az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében kijelölt adatszolgáltatók kivétel nélkül pontosan és határidőre teljesítsék a válaszadási kötelezettségüket amellett, hogy a KSH is törekszik az adminisztratív és alternatív adatforrások növelésére, a folyamatok egyszerűsítésére és a válaszadói terhek csökkentésére, valamint a könyvelők és a könyvvizsgálók szakmai szervezeteivel történő együttműködésre. Emellett a KSH az elmúlt időszakban az adatszolgáltatói fegyelem javítása érdekében közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárásokat kezdeményezett az adatszolgáltatást gyakran, notóriusan elmulasztó és elutasító nagyvállalkozásokkal szemben.

A Hivatal továbbra is bízik a teljeskörű együttműködés kialakításában, melynek része az adatszolgáltatói fegyelem javítása a rendelkezésére álló eszközök alkalmazásával, ugyanakkor továbbra sem elsődleges célja bírságok kiszabására irányuló eljárások tömeges indítása.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu