Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2024.06.19.

A KSH lépéseket tesz a válaszadói hajlandóság növelése érdekében

Fókuszban az adatszolgáltatás javítása

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elkötelezett a pontos és megbízható statisztikák előállítása iránt, továbbra sem elsődleges cél a bírságok kiszabására irányuló eljárások tömeges indítása. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy az adatszolgáltatást az arra kötelezettek határidőre és pontosan elvégezzék. A vállalkozások, amelyek rendszeresen elmulasztják a statisztikai törvényben foglalt kötelezettségük teljesítését, veszélyeztetik a statisztikák minőségét és időszerűségét. A KSH – élve a törvény adta lehetőséggel – közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást kezdeményezett 2023 utolsó negyedévében az adatszolgáltatást rendszeresen nemteljesítő néhány nagyvállalkozással szemben a válaszadói hajlandóság előmozdítása érdekében. Az eljárás eredményeként egy külföldi nagyvállalkozás közigazgatási bírság megfizetésére vált kötelezetté. A KSH aloldalán a jövőben nyilvánosan elérhetőek lesznek azon adatszolgáltatók, akikkel szemben az adatszolgáltatás rendszeres elmulasztásáért indított közigazgatási eljárás jogerősen lezárult.

A Központi Statisztikai Hivatal 2023 utolsó negyedévében közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárást kezdeményezett az illetékes kormányhivataloknál néhány, a kötelező adatszolgáltatást rendszeresen elmulasztó, nagy gazdasági súlyú vállalkozással szemben. Az elkövetkező időszakban újabb, az adatközlést sorozatosan elmulasztó vállalkozásokkal szemben indul meg az eljárás. A KSH elkötelezett a pontos és megbízható statisztikák előállítása iránt, és továbbra sem elsődleges cél a bírságok kiszabására irányuló eljárások tömeges indítása. Emellett a Központi Statisztikai Hivatal kiemelten fontosnak tartja az adatszolgáltatásban érintett felek képviselőivel - többek között a Könyvelők és a Könyvvizsgálók szakmai szervezeteivel, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával - való együttműködést, az érdekek és elvárások egyeztetését, az adatszolgáltatások ésszerű és szakmailag elfogadható egyszerűsítését, az adatszolgáltatói terhek csökkentését. A KSH stratégiai célkitűzésként folyamatosan törekszik a vállalkozások, intézmények válaszadói terheinek csökkentésére, amit elsősorban a hagyományos statisztikai adatgyűjtések alternatív és adminisztratív adatforrásokkal történő folyamatos kiváltásával valósít meg és a jövőben tovább emeli a jelenleg integrált több mint 270 adminisztratív adatforrásának számát.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a az adatszolgáltatás elmulasztását, illetve a hamis adatszolgáltatást közigazgatási szabályszegésnek minősíti, és jogkövetkezményként lehetővé teszi a közigazgatási bírság kiszabását. Fontos azonban kiemelni, hogy a KSH-nak nem a bírságok tömeges kiszabása a célja, hanem a statisztikák minőségének és pontosságának a növelése az adatszolgáltatási hajlandóság fokozásával. Az adatok megbízhatósága és pontossága kiemelt jelentőségű Magyarország gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetének megértésében és az adatalapú egyéni, gazdálkodói és szakpolitikai döntések előkészítésében. A KSH aloldalán a jövőben nyilvánosan elérhetőek lesznek azon adatszolgáltatók, akikkel szemben az adatszolgáltatás rendszeres elmulasztásáért indított közigazgatási eljárás jogerősen lezárult.

A KSH bízik abban, hogy az érintett vállalkozások felismerik az adatszolgáltatás fontosságát és együttműködnek az adatok minőségének, pontosságának és időszerűségének biztosítása érdekében.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu