Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Sajtóközlemények, tájékoztatók, 2011.07.08.

MAGYARORSZÁG, 2010 A KSH beszámolója az Országgyűlésnek a gazdaság és a társadalom állapotáról.

A Központi Statisztikai Hivatal tizenhét éve bocsátja olvasói rendelkezésére e kiadványt, azzal a szándékkal, hogy összefoglalóan tájékoztasson az ország társadalmi és gazdasági helyzetéről, a környezet állapotáról.

A Magyarország, 2010 című kötet bemutatja

 • hazánk nemzetközi gazdasági környezetét, az abban elfoglalt helyünket, az ország külső megítélését,
 • a magyar gazdaság teljesítményét, különös tekintettel a gazdasági válság következményeire,
 • társadalmunk legfontosabb jellemzőit, Magyarország kedvezőtlen népesedési és munkaerő-piaci helyzetét, a megélhetési viszonyokat és az életkörülményeket,
 • mindezek kölcsönhatásait a környezettel és az infrastruktúrával,
 • a területi különbségek alakulását.


 • Célunk az volt, hogy átfogó képet adjunk Magyarországról, a legfontosabb, érdeklődésre leginkább számot tartó folyamatok és jelenségek bemutatásával, a közelmúlt történéseit is megvilágítva.

  A szerkesztés során fontos szempont volt a kötet használhatósága, ezért támogatni kívántuk olvasóinkat a kötetben tárgyalt témakörökhöz kapcsolódó egyéb információk megszerzésében. Ezt szolgálja a források hivatkozással biztosított közvetlen elérhetősége, a témakörökhöz kapcsolódó további adatok, kiadványok, módszertan elérését biztosító linkgyűjtemény és a szövegközi kapcsolatokat jelző tárgymutató. A nyomtatott kötet CD-mellékletet is tartalmaz, amelyen megtalálható a teljes kiadvány, az ábrák számadatai táblázatokba rendezve, valamint a Magyar statisztikai zsebkönyv elektronikus változata is.

  A Magyarország, 2010 című köteten túl olvasóink részletes áttekintést találnak az egyes gazdasági és társadalmi folyamatokról a KSH honlapján megjelenő tematikus kiadványokban, valamint a tájékoztatási adatbázisban.

  Magyarország, 2010 (pdf, 2 243 KB)

  Központi Statisztikai Hivatal

  H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
  Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
  http://www.ksh.hu