Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Sajtóközlemények, tájékoztatók, 2012.02.23.

Közlemény
2011. évi népszámlálás szabályainak Sajókazán történt megsértéséről és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról

 

2011. október 5-én Sajókaza jegyzője feljelentést tett - ismeretlen tettes ellen - a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon a 2011. évi népszámlálás során Sajókazán tapasztalt jogsértések alapos gyanúja miatt. Sajókazán ugyanis a településen aktív karitatív tevékenységet is végző buddhista közösség előzetes egyeztetés nélkül bekapcsolódott a népszámlálás végrehajtásába: a település lakosainak az interneten történő kitöltéshez segítséget nyújtva, ellenőrizhetetlen módon rögzített adatokat a népszámlálás internetes adatbázisában. Ezzel - a segítő szándék ellenére is - megszegte a népszámlálás végrehajtási szabályait. A jogszabályok alapján az adatok felvételére ugyanis a kizárólag azok a számlálóbiztosok voltak jogosultak, akik részt vettek a KSH oktatásán, sikeres vizsgát tettek, és ennek alapján velük a népszámlálás helyi végrehajtásáért felelős települési jegyző szerződést kötött. A számlálóbiztosok a szerződésükben szigorú titoktartási kötelezettséget is vállaltak.

 

A jegyző feljelentése alapján indított nyomozásra hivatkozással a rendőrség tájékoztatást kért a KSH-tól a Sajókazán a népszámlálás során magukat a Dzsaj Bhím Közösséghez tartozónak valló személyek lakcímeiről. Tekintettel arra, hogy a 2011. évi népszámlálás adatai csak lakcím szinten azonosíthatók, személyre vonatkozóan nem, így minden utólagos azonosítás kivitelezhetetlen. A KSH ezt az adatszolgáltatást nem teljesíthette, így megtagadta. A rendőrségi megkeresésre válaszolva a KSH felhívta a hatóság figyelmét, hogy a statisztikai célból felvett adatokat - így a népszámlálást is - szigorú szabályok védik. A népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 3. § (3) bekezdése kimondja, hogy a népszámlálási adatokat a KSH kizárólag statisztikai célra használhatja, vagyis az adatok csak összesítve és felfedésre alkalmatlan módon adhatók ki. A KSH a személyes adatokra vonatkozó kérést ily módon elutasította, ugyanis a kérésnek megfelelő tájékoztatás alkalmas lett volna az egyes adatszolgáltatók különleges adatnak minősülő vallási meggyőződésének felfedésére. A Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálás és az egyéb statisztikai adatgyűjtések során szigorúan biztosítja az egyes adatszolgáltatókhoz kapcsolható adatok védelmét, így azokat még a bűnüldöző szerveknek sem adhatja át.

 

A KSH a népszámláláshoz kapcsolódóan Sajókazán történtekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalását kérte.

A hatóság - a KSH fent leírt eljárását alátámasztó - állásfoglalása.

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu