Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Sajtóközlemények, tájékoztatók, 2012.08.31.

Megjelent a Magyar statisztikai évkönyv, 2011

 

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is augusztusban látott napvilágot a Központi Statisztikai Hivatal összefoglaló kiadványa, a Magyar statisztikai évkönyv. Az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit és a fontosabb nemzetközi adatokat, a hivatalos statisztika által gyűjtött és feldolgozott információk alapján bemutató kötet a 2011. év tényeit tartalmazza, összesen 637 táblában. Az adatok sokaságában az eligazodást az egyes fejezetek végén módszertani megjegyzések, az évkönyv végén a fontosabb meghatározásokat – a szükséges magyarázatokkal együtt – tartalmazó Fogalomtár, valamint Tárgymutató segítik. A kötethez mellékelt CD-lemezről elérhető a papír alapú kiadvány pdf-formátumban és valamennyi tábla, Excel-formátumban.

Az előző évhez képest a kiadvány újabb adatokkal bővült, így:

 • 2011 októberében zajlott a 15. magyarországi népszámlálás. Az összeírás során külön gyűjtött információk szerinti előzetes népesség- és lakásadatokat több tábla mutatja be;
 • A személyi jövedelemadó-rendszer 2011. évi változása miatt kidolgozott új modell lehetővé teszi a családi kedvezmény figyelembevételével korrigált nettó és reálkereseti adatok számítását, ennek eredményei külön táblában jelennek meg;
 • A korábban felvett jelzáloghitelek törlesztése sok háztartásnak okozott gondot az elmúlt években. E háztartások számát hiteltípus és gyermekszám szerint két táblában mutatjuk be;
 • A 2010. évi agrárcenzus a 7. volt a teljes körű mezőgazdasági adatfelvételek sorában. A gazdaságokról felvett főbb adatok néhány összefoglaló táblában jelennek meg;
 • Az egészségügyi adatok kiegészültek az egészségügyi árindexszel és az egészségügy foglalkozásonkénti bér- és kereseti adataival.


Az új statisztikai évkönyvből megtudhatjuk például, hogy

 • A megszületett gyermekek 42%-ának szülei nem élnek házasságban.
 • A 2011-ben szült édesanyák 1,1%-a 16 évesnél fiatalabb és 2,9%-uk 40 évesnél idősebb.
 • A 2011-ben született fiúk várható élettartama 70,93 év, a lányoké 78,23 év.
 • 2011-ben 808 gyermeket fogadtak örökbe, közülük 188 gyermek örökbefogadó szülei nem magyar állampolgárok.
 • Motorosjármű-balesetben 742-en haltak meg, öngyilkosságban 2422-en, otthoni balesetekben 1838-an.
 • 3 millió 812 ezren dolgoztak, ugyanakkor 468 ezren munkanélküliek voltak, közülük a pályakezdő munkanélküliek száma 52 ezer.
 • 2011-ben a nyugdíjban és egyéb ellátásban 2 millió 901 ezren részesültek (a népesség csaknem háromtizede).
 • Az átlagos havi nettó kereset összege 141 127 forint, az átlagnyugdíj ennek 65%-a volt.
 • A háztartások egy főre jutó éves kiadása átlagosan 760 ezer forint volt 2011-ben.
 • A háztartások havi gázfogyasztása 78 m3 volt. Az egy lakosra jutó évi vízfogyasztás 34 ezer liter, az elektromosáram-fogyasztás 1093 kWh volt.
 • 34,7 ezer orvos vigyázott egészségünkre, közülük 10,6 ezren Budapesten. Az orvosok közül Budapesten közel ezren, vidéken 4 ezren háziorvosok. A háziorvosok 2011-ben 54,8 millió esetben vizsgáltak rendelésen megjelent beteget, munkanaponként átlagosan 44 esetet.
 • A 471 ezer véradás megközelítőleg 212 ezer liter vérrel járult hozzá a vérellátáshoz.
 • 2011-ben a magyar gazdaság teljesítménye 1,6%-kal emelkedett, 2006 óta a legnagyobb mértékben.
 • 2011-ben az előző évinél 539 milliárddal több, 3497 milliárd forint volt a külföldön működő magyar tőke állománya, ebből a legtöbb a pénzügyi szolgáltatásokban volt befektetve.
 • A nemzetgazdasági beruházások volumene 4,5%-kal csökkent, ugyanakkor a feldolgozóipari beruházások 24%-kal bővültek.
 • 2011-ben Kínával bonyolítottuk le a negyedik legnagyobb importforgalmat, Németországot, Oroszországot és Ausztriát követve a rangsorban.
 • Hazánk folyó fizetési mérlegének egyenlege 1431 millió euró volt, amelyen belül az áruforgalom egyenlege 4037 millió euró volt 2011-ben.
 • Az ország területének közel fele (46%) szántó, 20%-a erdő, aminek nagy része lomblevelű (1,6 millió hektár), 213 ezer hektár tűlevelű.
 • A 81 ezer hektáros szőlőterületen 451 ezer tonna szőlő termett.
 • Búzából 4,1 millió, burgonyából 600 ezer, zöldségféléből pedig 1,5 millió tonnát termesztettünk.
 • Erdeinkben 94 ezer szarvas, 356 ezer őz, 11 ezer muflon és 106 ezer vaddisznó élt.
 • Az ipari termelés volumene – víz- és hulladékgazdálkodás nélkül – 5,3%-kal emelkedett 2011-ben az előző évhez képest.
 • Az élelmiszeripar 10%-kal részesedett az ipari termelésből 2011-ben.
 • 2011-ben egy ipari alkalmazott 1,9%-kal többet termelt az előző évinél.
 • Tavaly 41,3 millió külföldi érkezett hazánkba, akik összesen 1,2 milliárd forintot költöttek.

Magyar statisztikai évkönyv, 2011»

Központi Statisztikai Hivatal

 

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu