Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Sajtóközlemények, tájékoztatók, 2013.04.10.

Új szabályok
a késedelmes vagy hibás statisztikai adatszolgáltatásokkal kapcsolatban

 

A statisztikai adatok pontosságához fontos üzleti, politikai és tudományos érdekek fűződnek. A Központi Statisztikai Hivatal feladata és célja, hogy a statisztikai adatok hazai és nemzetközi felhasználóinak igényeit minél pontosabb adatok előállításával szolgálja. Összhangban az Európai Unió statisztikával kapcsolatos jogszabályi környezetével, és különös tekintettel arra, hogy egyes szakstatisztikai területeket érintően az ország által az Európai Bizottságnak átadott statisztikai adatok hibája esetén a Bizottság szankciót kezdeményezhet az országgal szemben, megváltozott a késedelmes vagy hibás adatszolgáltatás hazai szankcionálása.

 

2013. február 1-től módosultak a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget megszegőkre vonatkozó szabályok, megújult mind a Büntető Törvénykönyv, mind a szabálysértésekről szóló törvény és módosult a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény is.

 

A késedelmes statisztikai adatszolgáltatások esetén a fővárosi, megyei kormányhivatalok jogosultak közigazgatási bírság kiszabására, amelynek összege természetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig 200 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet. A bírságot a hatóságok külön-külön szabják ki minden késedelemmel érintett adatszolgáltatás tekintetében.

 

Az új szabályozás értelmében a hamis statisztikai adatszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó magatartások a jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében közigazgatási bírsággal sújthatók, melynek összege 200 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet. A bírságot a hatóságok külön-külön szabják ki minden jogszabálysértéssel érintett adatszolgáltatás tekintetében.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu