Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Sajtóközlemények, tájékoztatók, 2014.01.07.

Érdemes a tükröt összetörni? – a foglalkoztatottsági adatok értelmezése

 

A politikai viták hevében fel-felbukkan az állítás, miszerint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a valóságosnál kedvezőbbnek láttatja a gazdasági és társadalmi élet jelenségeit. Különösen gyakran fordul elő ez a kitétel a foglalkoztatottsági adatok, a munkanélküliség tényszámai kapcsán. Mivel a KSH tevékenységét az adatgyűjtésektől a tájékoztatásig hazai és Európai Uniós jogszabályok határolják be, a hivatal szükségesnek látja leszögezni: a statisztikai törvényben meghatározott módon szakmailag független, pártsemleges intézményként működik, az általa közölt adatok előállításában, közzétételében semmiféle politikai elkötelezettség nem érvényesül. A statisztikai szolgálat központi szerveként a KSH az ország társadalmi, gazdasági állapotát, folyamatait, jelenségeit mindenfajta elfogultság nélkül mutatja be és tárja a nyilvánosság elé. Teszi ezt már csak azért is, mert a statisztikai megfigyelések során alkalmazott módszertanok Európai Uniós jogszabályokon és nemzetközi ajánlásokon alapulnak, amelyeket természetesen minden uniós tagállam statisztikai szolgálata, így a magyar KSH is követni köteles.

Így áll a helyzet az ország foglalkoztatottsági helyzetét, a munkanélküliséget mérő mutatókkal is. A KSH immár huszonkettedik esztendeje ugyanazon módszertani előírások szerint vizsgálja a munkavállalók helyzetét. A munkaerő-felmérés a magánháztartásokra kiterjedő, reprezentatív felvétel, segítségével a 15-74 éves személyek gazdasági aktivitásáról szerezhetők információk. Célja, hogy mind a foglalkoztatottság, mind a munkanélküliség alakulását a nemzetközi módszertannak megfelelően, a mindenkori munkaügyi szabályozástól, annak változásaitól függetlenül a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) fogalmait felhasználva figyelje meg. Az Európai Unióban ez az egyik legszigorúbban harmonizált statisztika, ami elősegíti a tagországokban zajló munkaerő-piaci folyamatok összehasonlíthatóságát.

Mivel a foglalkoztatottsági adatokat illetően időnként elhangzik az a „vád” is, miszerint ebbe beszámítják a külföldön dolgozókat is, tanácsos utalni rá, miként szerepel ez a sokaság a statisztikai felmérésekben. A KSH által publikált munkaerőfelmérésből származó foglalkoztatotti létszámadatok a nemzetközi módszertannak megfelelően a külföldön dolgozó személyek közül azoknak az adatait tartalmazzák, akik továbbra is egy magyarországi háztartás tagjai. Ezek a személyek vagy napi rendszerességgel ingáznak külföldre, vagy pedig huzamosabb ideig külföldön dolgoznak, de rendszeresen hazajárnak, és jövedelmükkel hozzájárulnak az adatot szolgáltató háztartás tagjainak megélhetéséhez. A felmérés nem tartalmazza azoknak a háztartásoknak az adatait, amelyeknek minden tagja külföldön tartózkodik, így a háztartás megélhetési költségei is külföldön merülnek fel. A felvétel tanúsága szerint egyébként 2013 őszén a külföldön munkát vállalók száma 98-99 ezer főre tehető, (ami mintegy 12 ezer fős növekedés az előző évhez képest). A foglalkoztatottak hazai számába ugyanakkor nem tartoznak bele azok a külföldiek, akik Magyarországon dolgoznak, de külföldi háztartás tagjai (vagyis rendszeresen, akár naponta, akár ritkábban hazajárnak és magyarországi keresetükkel saját országukban élő háztartásuk kiadásainak fedezéséhez járulnak hozzá).

A tömeges jelenségek objektív vizsgálata közérdek. Információk híján lehetetlenné válik bármiféle döntéshozatal. A tényszámok az érdemi érvelések sarokkövei. A jelenségek megítélése magánszemélyek esetében magánügy, közszereplőknél közüggyé válik. Ha a hírnököt, ez esetben a statisztikai szolgálatot gyanúsítják sanda szándékokkal, úgy nem egyszerűen a valóságot tükrözni hivatott intézményre és szakemberekre vetnek rossz fényt, de aláássák az érdemi érvelés lehetőségét, ingataggá teszik annak tényszerű alapjait. Ami politikai irányzattól függetlenül iránytévesztés.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu