Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Sajtóközlemények, tájékoztatók, 2014.01.31.

Magyar javaslatra született meg az ENSZ közgyűlésének határozata a hivatalos statisztika alapelveiről

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Közgyűlése 2014. január 29-én fogadta el a „Hivatalos statisztika alapelvei” (Fundamental Principles of Official Statistics) című határozatot.

 

A hivatalos statisztika alapelvei a nemzeti statisztikai szervezetek munkájának iránytűjeként szolgálnak. A tíz pontba foglalt normagyűjteményt az ENSZ Statisztikai Bizottsága először 1993-ban, a megújított változatot 2013 februárjában dr. Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnökének vezetése mellett fogadta el a Bizottság azzal a további célkitűzéssel, hogy az Alapelvek világszerte történő érvényesülésének elősegítése érdekében kezdeményezni kell azok közgyűlési határozatba foglalását. Ennek nyomán nyújtotta be Magyarország az ENSZ Közgyűlésének a határozati javaslatot, amelyhez hazánk New York-i állandó ENSZ képviseletének diplomatái már a benyújtás előtt megszerezték a tagállamok közel egyharmadának aktív támogatását.

 

A dokumentum rögzíti egyebek mellett, hogy a hivatalos statisztika a demokratikus társadalom információs rendszerének nélkülözhetetlen eleme, a hivatalos statisztikai szervezeteknek a gyakorlatban jól hasznosítható, megbízható minőségű statisztikát kell előállítaniuk költséghatékony módon, és azokat pártatlanul, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenniük. A hivatalos statisztikai szolgálatoknak az adatok gyűjtése, feldolgozása, tárolása és közzététele során szigorúan szakmai megfontolások szerint kell eljárniuk. Az adatok forrásának (közvetlen adatgyűjtés vagy már létező nyilvántartások) meghatározásakor szakmai, minőségi, költséghatékonysági szempontokat, valamint az adatszolgáltatók terhelését is mérlegelniük kell. A statisztikai céllal gyűjtött személyes és egyedi adatokat szigorúan bizalmasan kell kezelniük, és kizárólag statisztikai célra szabad felhasználniuk. Az Alapelvek között szerepel a két- és sokoldalú nemzetközi együttműködés fontossága, a nemzetközi összehasonlíthatóság biztosítása, a módszertani harmonizáció szükségessége.

 

Az ENSZ Statisztikai Bizottsága Vukovich Gabriellát, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét 2012. évi ülésén elnökévé választotta, majd 2013. évi ülésén megerősítette tisztségében. A Bizottság a nemzetközi statisztikai tevékenységek terén a legfelsőbb döntéshozó szerv, feladata a statisztikai tevékenységek nemzetközi összehangolása, egységes statisztikai módszerek, fogalmak, osztályozások kialakítása, nemzetközi szabvánnyá tétele és bevezetésük elősegítése az összes ENSZ tagállamban, valamint a globális, regionális és nemzeti fejlesztési célok megvalósításához való hozzájárulás összehasonlítható mutatószámok kialakítása révén.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu