Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Sajtóközlemények, tájékoztatók, 2014.09.30.

Módszertani váltás a bruttó hazai termék (GDP) számításában, a nemzeti számlák összeállításában

 

Az Európai Unió tagállamai 2014 szeptemberétől megváltozott módszertan szerint állítják össze a nemzeti számlákat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2013 májusában elfogadott EU parlamenti és tanácsi jogszabálynak megfelelően elvégezte az új módszertan szerinti számításokat. A módosított előírásoknak megfelelő adatokat, amelyek összegzései a bruttó hazai termék (GDP) és a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) mutatóiban jelennek meg, Magyarország nemzeti számlái, 2013 (előzetes adatok) című kiadványunkban publikáljuk. E kiadvánnyal együtt frissítjük a KSH honlapján elérhető tábláinkat is. A nemzeti számlák teljes adatállományát lefedő, részletes adatokat tartalmazó publikáció november végén lesz elérhető honlapunkon. A felhasználók érdekeit szem előtt tartva a KSH a nemzeti számla azon adatait, amelyek más kiadványaiban nem állnak rendelkezésre, időközben megjelenteti a hivatal honlapján, az ESA2010 menüpontban.

 

A nemzeti számlák a gazdaságstatisztika modern rendszerének a központi elemét képezik, és szisztematikus statisztikai keretet nyújtanak a gazdasági folyamatok összegzéséhez és elemzéséhez. Ahhoz, hogy ezt a szerepet maradéktalanul betölthesse és megfelelhessen a felhasználók változó igényeinek, naprakész rendszerként kell üzemelnie. Ezek a tényezők vezettek az eddig alkalmazott módszertan frissítéséhez, megújításához.

 

Az ESA2010 (European System of Accounts – A nemzeti számlák európai rendszere) módszertani előírás váltja fel a korábbiakban alkalmazott, ESA95 rendszert. Az új módszertan követi a gazdasági környezetben lezajlott változásokat, figyelembe veszi az új kutatási eredményeket és a felhasználók új igényeit.

 

Az új módszertan érintetlenül hagyja a nemzeti számlák rendszerének legfontosabb jellemzőit, alapvető vonásait, ugyanakkor tükrözi a gazdasági életben az utóbbi húsz év folyamán végbement változásokat. Figyelembe veszi az információs és kommunikációs technológiák térnyerését a termelési folyamatokban, az immateriális javak, a szellemi tulajdonú termékek bővülő szerepét és a globalizáció felerősödését. A folyamatok leképezése a nemzetgazdasági elszámolásokban nem forradalmi, hanem szükségszerű változásokat jelent.

 

A változtatások következtében – az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében –, módosulnak az EU-tagországok korábbi időszakra vonatkozó alapvető makrostatisztikai mutatói, így a két központi mutató: a GDP, a GNI értéke, valamint az említett mutatók százalékában kifejezett mutatók értékei is változhatnak.

 

Az új módszertani előírások összhangban vannak az ENSZ által kiadott, világszerte elfogadott és alkalmazott nemzeti számla metodikával, az SNA2008-cal, így biztosítva a makrostatisztikai mutatók világszintű összehasonlíthatóságát. Az új rendszer konzisztens a Nemzetközi Valutaalap (IMF) fizetési mérleg statisztikájával (BPM6) is.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu