Ugrás a tartalomhoz

Vélemények, javaslatok megvalósulása

A KSH stratégiai szintű célja a felhasználói igények feltárására kialakított igény- és elégedettségmérési eszköztárának a továbbfejlesztése, az ebből származó információk beépítése a tervezési és döntéselőkészítési tevékenységébe. Ezért minden visszajelzés, vélemény egyaránt fontos számunkra! Az eddig kapott felhasználói vélemények, javaslatok megvalósulását, az ezek alapján történt változtatásokat, fejlesztéseket az alábbiakban foglaltuk össze.

Önök kérték – mi megvalósítottuk

  • A KSH megújuló honlapjának felhasználói tesztje (2018) alapján a résztvevők egyszerűbb, letisztultabb honlapot és jobb kereshetőséget javasoltak. Az igényeknek megfelelően megújítottuk a honlapot, amelyen témakörönként is kereshetők az adatok és kiadványok. A keresőmotor cseréje után sokkal könnyebb egyes témakörökre, tartalmakra keresni, relevánsabbak az eredmények.

  • Az „Adatvizualizáció felhasználói szemmel” című 2018. évi véleménykutatásunk eredményei alapján felhasználóink könnyen értelmezhető, egyszerű, kreatív, releváns, hiteles és azonosítható adatvizualizációkat javasolnak, erre az adatvizualizációs tartalmak tervezésénél, készítésénél kiemelt figyelmet fordítunk.

  • A honlapon állandóan elérhető véleményboxban egy felhasználónk szöveges észrevételt tett, melyben javasolta, hogy a 25.1.1.14. Örökbefogadások, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadók című STADAT-tábla három új mutatóval egészüljön ki. Ennek megfelelően a táblázatba bekerült a kért három új oszlop.

  • A keresetstatisztikában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete számít fő indikátornak, azonban a felhasználói visszajelzésekre reagálva, illetve a munkaerőpiaci folyamatok teljesebb jellemzése érdekében a KSH publikál az átlagkereset mellett mediánkeresetet is. Emellett 2019-től az adminisztratív adatforrások bevonásával már az 5 fő alatti vállalkozásokra is vannak adataink, azaz a munkáltatók teljes körére is publikálunk keresetadatokat.

  • Felhasználói visszajelzések és webanalitikai adatok alapján felhasználóink nehezen találták meg a honlapon a közúti közlekedési balesetek adatait, így felülvizsgáltuk a témaköröket és a közúti közlekedési balesetek a Szállítás, közlekedés témakörből átkerültek az Egészségügy, balesetek témakörbe.

  • A hatósági áras termékek bevezetését követően azon termékek árát is megjelenítettük a honlapon, melyeket nem figyelünk meg a fogyasztói árak adatgyűjtésének keretében.

  • A nyugdíjemelések mértékét a KSH által közölt kumulált nyugdíjas fogyasztóiár-index határozza meg. Felhasználói visszajelzéseknek megfelelően a fogyasztóiár-indexről szóló gyorstájékoztatónkban 2020 szeptemberétől ezt az adatot is közzétesszük.

  • A koronavírus járvány miatt megnőtt a halálozási adatok iránti információigény, ezért heti halálozási adatokat is elkezdtünk közölni.

  • Szolgáltatásainkat is a felhasználóink igényeinek megfelelően alakítjuk, így a COVID miatt bekövetkezett kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt ingyenessé tettük a besoroláshoz kapcsolódó információszolgáltatást.

  • Felhasználói igények alapján a maginflációs mutatót hosszú idősorban, a STADAT-ban is elérhetővé tettük, 1996-tól kezdődően.