Ugrás a tartalomhoz

Felhasználóivélemény-kutatások

A KSH elkötelezett a felhasználói igények és azok változásának aktív, tudatos felismerése és az ezekre történő gyors reagálás mellett, amit a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexének 3. elve alapján a KSH 2030-ig szóló stratégiájában (Stratégia 2030) is célként tűzött ki.

Korábbi véleménykutatások eredményei:

Gépi hozzáférés felhasználói szemmel, 2021
A kutatás során célunk egy igen speciális igényekkel rendelkező csoport, a gépi adathozzáférési módokat preferálók szokásainak és igényeinek megismerése volt.
Az eredményekből kiderült, hogy az adatpiacon érdekelt szereplők számára az adatok programozott elérésének lehetősége jelentős versenyelőnyt és erőforrás-megtakarítást jelentene, és a felhasználók számára kifejezett előnyökkel járna, illetve megfogalmazták azokat az igényeket, amelyek szükségesek számukra a jól használható gépi adatlekérdezéshez.

A KSH új honlapjával való elégedettség, 2020
A KSH honlapjának 2019. decemberi megújulása egy több éves előkészítő munka eredménye volt, aminek szerves részét képezte a felhasználói vélemények meghatározott kérdésekben történő vizsgálata és a tervezési és megvalósítási folyamatba történő becsatornázása. E kutatásban a honlapon történt fejlesztések tesztelése, fogadtatásának feltérképezése mellett a további fejlesztési irányok, igények felmérése is megvalósult. A válaszokból kiderült, hogy az új honlap elnyerte felhasználóink tetszését, különösen pozitívan értékelték az interaktív grafikonok és mutatók terén bevezetett fejlesztéseket, valamint a témakörös oldalakat és a kereső megújítását.

Adathasználati igények, 2019
A felhasználóink szeretnének részletesebb bontású adatokat (különös tekintettel a területi bontásra), valamint kiemelték az adatok frissességének jelentőségét. A megkérdezett felhasználók többsége szorgalmazza egy egységes adatbázis kialakítását, ahol egyszerre elérhető minden adat, valamint kiemelték a metaadatok áttekinthetőségének, könnyű elérésének jelentőségét.

Adatvizualizáció felhasználói szemmel, 2018
A felhasználóink jelentős, előremutató fejlesztésnek tekintik az adatvizualizációs tartalmainkat. Fontos, hogy ezek alkalmazkodjanak a célcsoporthoz, legyenek pontosan definiálva az üzenetek, illetve a tartalmak legyenek egyszerűek, kreatívak, hitelesek.

A Központi Statisztikai Hivatal megújuló honlapjának felhasználói tesztje, 2018
A card-sorting módszer révén a felhasználók véleményét figyelembe véve alakítottuk át a honlapunkat. Bebizonyosodott, hogy egyes témaköröket több útvonalon is szeretnének elérni a felhasználók. Emellett nagy hangsúlyt kapott a szakmai megnevezések közérthetőbbé tételének az igénye is.

Felhasználói kutatás a Központi Statisztikai Hivatal honlapjának fejlesztéséhez, 2016
A felhasználók körében végzett kutatás rávilágított arra, hogy a KSH honlap fejlesztése során lényeges elvárás a honlapstruktúra egyszerűsítése, a nyitóoldal átgondolása, a keresőmotor fejlesztése, valamint a STADAT menüszerkezetének átgondolása.

Felhasználóink véleménye rólunk és tevékenységünkről – a 2014. évi kutatás eredményei
A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy az adatminőség a felhasználók véleménye szerint alapvetően jó, nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. A hivatal elismertségét azonban a speciális felhasználói csoportok igényeihez való erőteljesebb fokú alkalmazkodás tovább növelheti. A KSH munkájával, termékeivel – adataival, elemzéseivel – való elégedettség összefügg a termékhasználat gyakoriságával és az adatelőállítási folyamat ismeretével.