Ugrás a tartalomhoz

Agrárcenzusok - Agrárium 2016 gazdaságszerkezeti összeírás

2016. június 1-jei eszmei időponttal – az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009/EK rendeleteinek megfelelően – mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást hajtottunk végre Agrárium 2016 néven. Az összeírás célja az volt, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére. Az adatfelvétel kiterjedt többek között a használt földterülettel kapcsolatos kérdésekre, az állatállományra és a munkaerőre, illetve néhány, nem mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos kérdés is megtalálható volt a kérdőíven.
A 2016. május 15. és 29. közötti internetes önkitöltési időszakban a kitöltésre lehetőséget kapó gazdák 15,1 százaléka választotta az adatszolgáltatás ezen formáját. Ugyanebben az időszakban a kiemelt jelentőségű gazdaságoknak kötelező volt az internetes válaszadás. Június 1. és július 15. között összeírók keresték fel a számukra kijelölt mintegy 590 ezer címet.
Az összeírás adataiból először 2016. szeptember 20-án az állatállományra vonatkozóan egy gyorstájékoztatóban, illetve statisztikai tükörben publikáltuk az adatokat, majd a föld- és vetésterület alakulásáról nyújtottunk tájékoztatást a 2016. szeptember 27-én megjelent statisztikai tükörben.

Az Agrárium 2016 eddig megjelent és tervezett kiadványai és adatai

Állatállomány 2016. június 1. GYORSTÁJÉKOZTATÓ (html, 7 KB)

Állatállomány 2016. június 1. STATISZTIKAI TÜKÖR (pdf, 279 KB)

A fontosabb növények vetésterülete, 2016. június 1. STATISZTIKAI TÜKÖR (pdf, 131 KB)

Agrárium 2016 (előzetes adatok) STATISZTIKAI TÜKÖR (pdf, 414 KB)

Agrárium 2016 (végleges adatok) TÁBLÁZATOK   MÓDSZERTAN (pdf, 399 KB)

Agrárium 2016 INFOGRAFIKA (pdf, 346 KB)

A magyar mezőgazdaság regionális különbségei, 2016 ELEMZŐ KIADVÁNY (pdf, 3 900 KB)

Mezőgazdaság számokban – az összeíráshoz készült szórólapok