Ugrás a tartalomhoz

Agrárcenzusok - Agrárium 2016 gazdaságszerkezeti összeírás

2016. június 1-jei eszmei időponttal – az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009/EK rendeleteinek megfelelően – mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást hajtottunk végre Agrárium 2016 néven. Az összeírás célja az volt, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére. Az adatfelvétel kiterjedt többek között a használt földterülettel kapcsolatos kérdésekre, az állatállományra és a munkaerőre, illetve néhány, nem mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos kérdés is megtalálható volt a kérdőíven.
A 2016. május 15. és 29. közötti internetes önkitöltési időszakban a kitöltésre lehetőséget kapó gazdák 15,1 százaléka választotta az adatszolgáltatás ezen formáját. Ugyanebben az időszakban a kiemelt jelentőségű gazdaságoknak kötelező volt az internetes válaszadás. Június 1. és július 15. között összeírók keresték fel a számukra kijelölt mintegy 590 ezer címet.
Az összeírás adataiból először 2016. szeptember 20-án az állatállományra vonatkozóan egy gyorstájékoztatóban, illetve statisztikai tükörben publikáltuk az adatokat, majd a föld- és vetésterület alakulásáról nyújtottunk tájékoztatást a 2016. szeptember 27-én megjelent statisztikai tükörben.

Az Agrárium 2016 kiadványai és adatai (a 2020-ig használt gazdaságküszöb szerint)

Állatállomány 2016. június 1. GYORSTÁJÉKOZTATÓ (html, 7 KB)

Állatállomány 2016. június 1. STATISZTIKAI TÜKÖR (pdf, 279 KB)

A fontosabb növények vetésterülete, 2016. június 1. STATISZTIKAI TÜKÖR (pdf, 131 KB)

Agrárium 2016 (előzetes adatok) STATISZTIKAI TÜKÖR (pdf, 414 KB)

Agrárium 2016 (végleges adatok) TÁBLÁZATOK   MÓDSZERTAN (pdf, 399 KB)

Agrárium 2016 INFOGRAFIKA (pdf, 346 KB)

A magyar mezőgazdaság regionális különbségei, 2016 ELEMZŐ KIADVÁNY (pdf, 3 900 KB)

A 2020-as cenzus során változott a gazdaságküszöb. A 2020. évben gyűjtött adatok összehasonlíthatósága érdekében a KSH újraszámította az új gazdaságküszöbbel a 2010. évi teljes körű, továbbá a 2013. és a 2016. évi gazdaságszerkezeti összeírások adatait, melyek Excel-táblázatai elérhetők.

Kiadványok

A magyar mezőgazdaság számokban

A KSH az összeíráshoz kapcsolódóan új, interaktív felületet is készített. A grafikonkészlet a 2016. évi gazdaságszerkezeti összeírás adatai alapján készült "térkép", amely szemléletesen mutatja be azt, hogy a gyűjtött adatok milyen részletes összefüggésekben elemezhetők, miután megtörtént a pontosan kitöltött kérdőívek feldolgozása.

 

Adatjavítás történt 2022. december 7-én. A javítást követően az adatbázis tartalmazza az osztályba nem sorolt gazdaságok adatait is, így az aggregált értékek egyeznek az egyéb kiadványokban szereplő aggregátumokkal.


Mezőgazdaság számokban – az összeíráshoz készült szórólapok