Ugrás a tartalomhoz

ÁROP-1.A.4 - Hírek

2014. május

 

2014. május 6-án ünnepélyes keretek között lezárásra került a projekt.

 

Projektzáró értekezlet
Projektzáró értekezlet

 

A projekt megvalósításának helyszínén kihelyezett emlékezető tábla hirdeti a KSH „A Statisztikai Címregiszter adattisztítása, általános adatelőkészítő rendszer megtervezése” című pályázatának európai uniós finanszírozását, a projekt megvalósulását.

 

2014. április

 

A Statisztikai Címregiszter adatmodell felülvizsgálata, a Címregiszter/Címtár módszertani, felhasználási dokumentációjának aktualizálása és a külső adatforrások címadat-átvételi és adattisztítási folyamatainak, interfészeinek tervezése befejeződött, a manuális folytatódott.

 

2014. március

 

Megtörtént a Címregiszter címeihez a népszámlálási címazonosító és a tömbazonosító hozzárendelése. A Címregiszterbe bevitt népszámlálási címek teljesség-ellenőrzése lezárult. Folyamatban van az általános címtisztító alkalmazással előállított hibalistáknak a projekt költségvetésének terhére felvett adattisztítók általi manuális feldolgozása.

A Statisztikai Címregiszter adatmodell felülvizsgálata, a Címregiszter/Címtár módszertani, felhasználási dokumentációjának aktualizálása és a külső adatforrások címadat-átvételi és adattisztítási folyamatainak, interfészeinek tervezése folyamatban van.

 

2014. február

 

Tesztelésre átadásra került a KSH-nak a külső Vállalkozó által elkészített tömeges adattisztító eljárás. Ebben a hónapban megtörtént a népszámlálási adatállomány ORACLE állományba töltése is, továbbá folytatódott a Statisztikai Címregiszterben szereplő címek adatfrissítése a népszámlálást követően épített vagy lebontott lakások címadataival.
Február 3-án 5 fő manuális adattisztító munkatárs kezdte meg a projekten belül a munkát. A manuális címtisztítási feladatokat február 5-7-ig, 3 napos oktatás előzte meg.

 

2014. január

 

A Vállalkozó elkészítette a tömeges adattisztító eljárás végleges rendszertervét és ennek alapján megkezdődött annak fejlesztése.
A Statisztikai Címregiszterbe befejeződött a népszámlálási címadatok betöltése. Több mint 5 millió cím frissítése történt meg. A manuális adattisztítás elindításához megtörtént a külső munkaerő felvételének előkészítése.

 

2013. december

 

A Vállalkozó a népszámlálási adatállomány ORACLE állományba töltéséhez és a lekérdező felület kialakításához a rendszertervet, a KSH pedig a META adatok leírását készítette el.
A népszámlálási címadatok Statisztikai Címregiszterbe töltési folyamata a települési tesztek után egy megye összes címének betöltési tesztjével folytatódott. A megyei teszteket követően a betöltő eljárás finomítására került sor. Az éles betöltés megkezdése előtt a két állományba (lakás- és intézeti címállomány) tárolt címek szinkronizálása megtörtént.

 

2013. november

 

A közbeszerzési eljárásban nyertes Vállalkozó elkészítette a tömeges adattisztító eljárás koncepcióját, amelyet a KSH szakemberei véleményeztek, a Vállalkozó pedig az észrevételek alapján átdolgozta, véglegesítette a koncepciót.
A Statisztikai Címregiszter népszámlálási címadatokkal való karbantartáshoz szükséges programrészek elkészültek. 3 település címadataival folytatódtak a tesztek. A teszteredmények értékelését követően javításra, pontosításra kerültek a címek bedolgozásához szükséges informatikai programok.

 

2013. október

 

A Statisztikai Címregiszternek a népszámlálási címadatokkal történő karbantartása a közterület szint alatti címelemekkel folytatódott. A karbantartó alkalmazások tesztje egyre növekvő méretű címhalmazokon megkezdődött és egész hónapban folytatódott. A tesztek során feltárt program- és adathibákat korrigáltuk. A Népszámláláskor nem megfelelő minőségben felvett tömb és geokód adatokat javítottuk, és segítségükkel a címadatbázist aktualizáltuk.

 

2013. szeptember

 

Szeptember 19-én sikeresen lebonyolított közbeszerzési eljárást követően a nyertes Ajánlattevővel a szerződést megkötöttük cím adattisztítási, adatbázis tervezési és módszertani dokumentációs feladatokra. A Statisztikai Címregiszternek a népszámlálási címadatokkal történő aktualizálásához szükséges alkalmazások már korábban elkezdődött fejlesztése az előzetes módszertani dokumentációk alapján folytatódott. A Címregiszter karbantartása a kifejlesztett programok alkalmazásával egyes címelemek esetében megtörtént, a módszertani dokumentáción a karbantartási folyamat által indukált változásokat átvezettük. A Magyar Postával felvettük a kapcsolatot az irányítószámok átvételére. Az állomány hibáinak közös javítása után az irányítószámokkal a Címregisztert aktualizáltuk.

 

2013. augusztus

 

Elkészült az első negyedéves projekt státuszjelentés, melyet a projekt vezetője a Projekt Felügyelő Bizottság részére augusztus hónapban átadott. A jelentés nem tartalmazott megoldandó problémát, így értekezlet összehívására nem került sor.
Egy a szeptember második felére tervezett véghatáridejű tevékenység a hatékony munkamegosztásnak köszönhetően már augusztus hónapban befejeződött. A közbeszerzési eljárás során tárgyalások folytak, melynek eredményeképpen a felkért ajánlattevők megtették végső ajánlataikat.

 

2013. július

 

A projektmenedzsment július hónapban három értekezletet tartott a projekt ütemezés teljesülésének nyomon-követése, és az esetleges problémák megoldása érdekében. A Minőségbiztosító az értekezleteken való részvételén túl többek között elvégezte a projekt hivatalos dokumentumtárának előzetes ellenőrzését is. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása megküldésre került négy piaci vállalkozás részére.

 

2013. június

 

A projektmenedzsment rendszeres ülések keretében nyomon követi a szakmai munka megvalósítását, és a projektütemezés teljesülését. A minőségbiztosítási szolgáltatást a májusban kötött szerződés alapján a megbízott vállalkozó megkezdte. A pályázatban előirányzott közbeszerzési eljárás dokumentációjának véglegesítése június hónapban megtörtént.
A szakmai munka megvalósítására létrehozott munkacsoportok a projektvezetői értekezleteken számolnak be az adott időszakban elvégzett munkájukról.
Kiemelendő a népszámlálási címadatbázis adattisztítók oktatása, mely június hónapban zajlott.

 

2013. május

 

A projekt megvalósításának helyszínén 2013. május 23-án kihelyezett tábla hirdeti a KSH „A Statisztikai Címregiszter adattisztítása, általános adatelőkészítő rendszer megtervezése” című pályázatának európai uniós finanszírozását.

 

A projekt tájékoztatási táblája a KSH főépületén
A projekt tájékoztatási táblája a KSH főépületén

 

A hónap feladatai között szerepelt még a tervezési szakértő beszerzése is, aki a projekt teljes időtartama alatt támogatja a projektmenedzsmentet, nyomon követi az elvégzendő feladatokat és folyamatokat valamint minőségbiztosítási feladatokat lát el.

 

2013. április

 

2013. április 15-én 15:00-kor ünnepélyes keretek között megrendezésre került az első projekt értekezlet. Meghívottak között szerepelt a projekt összes résztvevője, illetve Vukovich Gabriella, a KSH Elnöke, mint a projekt hivatalos szponzora. A nyitóülésen a projekt vezetője ismertette a célokat, az elvégzendő feladatokat és a projekt ütemezését. A résztvevők átvették a KSH elnöke által aláírt megbízó leveleket, melyben felkérte őket a projekt munkájában való részvételre.

 

Az első projekt értekezlet
Az első projekt értekezlet

 

Elkezdődtek a szakmai munkacsoportok feladatai is. Az adatelőkészítő munkacsoport felmérte és jelentést készített a jelenlegi adatelőkészítési gyakorlat megismerése céljából. A címregiszter adattisztítási munkacsoport megkezdte a Statisztikai Címregiszter adatbeviteli folyamatainak kialakítását, illetve a kapcsolódó regiszterek adatminőségének összehasonlítását a Statisztikai Címregiszterrel.

 

2013. március

 

2013. március hónapban megtörtént az új mentési rendszer üzembe állítása. Ezen rendszer üzembeállításával a KSH összes adata, és az azok feldolgozásához szükséges szoftverek, közel azonos időbeli állapotban két, egymástól földrajzilag távoli helyen tárolódnak, négyzetesen csökkentve az adatvesztés valószínűségét.