Ugrás a tartalomhoz

ÁROP-1.A.4 - A projekt ismertetése

Magyary Program

A projekt neve: A Statisztikai Címregiszter adattisztítása, általános adatelőkészítő rendszer megtervezése ÁROP-1.A.4-2012-2012-0003
A projekt időtartama: 2013. február 6. - 2014. május 6.
Elnyert támogatási összeg: 98.440.000 Ft

A támogatási döntés dátuma: 2013. február 21.

Kedvezményezett: KSH Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Postai cím: 1525 Budapest, Pf. 51. Központi telefonszám: (+36-1) 345 6000 Központi fax-szám: (+36-1) 345 6788

Közreműködő Szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága

Projekt leírás:

 

A projekt elsődleges célja a hivatalban működő Statisztikai Címregiszter adatminőségének és az adattárolás biztonságának javítása, a megnövelt adatminőség fenntartásához szükséges folyamatok, rendszerek és interfészek kialakítása, a Statisztikai Címregiszter más regiszterekkel és címadatbázisokkal, így különösen a Központi Címregiszterrel való folyamatos és eseti adatcsere lehetőségének kialakítása. Ennek keretében a hivatal a 2011. évi népszámlálás során gyűjtött címinformációk, valamint az azóta egyéb adatszolgáltatások keretében gyűjtött adatok felhasználásával a Statisztikai Címregiszter címadatainak tisztítását, a regiszteren belüli adatduplikációk megszüntetését, a jelenleg fenntartott más regiszterek, címadatbázisok miatti többszörös adatbevitel és adattárolás megszüntetését kívánja elvégezni. Ezzel párhuzamosan a tisztított adatbázisok adatminőségének fenntartásához szükséges hivatalon belüli folyamatok felülvizsgálatát, valamint szükség esetén új folyamatok kialakítását, és a szükséges jogosultságok és szerepkörök definiálását is meg fogja valósítani a projekt. A folyamatok kialakításánál a hivatal a külső adatforrások címadat átvételi folyamatainak és az adatátvételekhez használt interfészek felülvizsgálatát is el fogja végezni, az adatátvételi folyamatok és az interfészek működésének átalakításával, és egységesítésével, melynek során a Központi Címregiszter projekt eredményeinek beépítése is megtörténik a Statisztikai Címregiszter működési folyamataiba, a rendszeres és az eseti adatátvétel lehetőségének megteremtésébe.

 

A projekt második célja az adminisztratív- és más forrásokból származó (állami- és egyéb intézmények) megbízható (szakszerűen gyűjtött, összeállított és feldolgozott) adatállományainak felhasználását lehetővé tevő adatelőkészítő (adatellenőrző és hibajavító) rendszer megtervezésre, az adminisztratív adatforrások statisztikai célú hasznosítását lehetővé tevő, az adatátvétel utáni, a statisztikai adatfeldolgozást megelőző egységes adatelőkészítő funkció és az azt támogató informatikai rendszer működési feltételeinek definiálása. Ennek keretében a projekt elvégzi még az ágazati nyilvántartások eltérő tartalma és szerkezete miatti, valamint az azokban használt eltérő definíciók és nómenklatúrák miatt szükséges konverziók automatizálhatóságának vizsgálatát, a konverziós funkció beillesztését az adatelőkészítő funkcióba, a KSH meta-információs rendszer alapelveinek figyelembe vételével.