Ugrás a tartalomhoz

Jelentés a kormányzati szektor egyenlegéről és adósságáról (2014. II. EDP-jelentés) - 2014. szeptember 30.

A kormányzati szektor hiánya 2013-ban a nemzeti számlák előzetes adatai alapján 722,1 milliárd forint volt, a GDP 2,4 %-a. Az adatokat a KSH a túlzotthiány-eljárásról (Excessive Deficit Procedure – EDP) szóló jogszabály alapján, a nemzeti számlák európai rendszerében (ESA 2010) foglalt módszertani előírásoknak megfelelően jelentette az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak.

 

A nemzeti számlákra vonatkozó új módszertani előírások (ESA2010) 2014. szeptembertől hatályosak, ennek megfelelően az adatokat az új módszertan szerint átdolgoztuk. A kormányzati szektor egyenlegének változását elsősorban a magán-nyugdíjpénztáraktól átvett vagyon, valamint a swap ügyletek kamatainak új elszámolása okozta. A nyugdíjpénztáraktól átvett vagyont – a korábbiaktól eltérően – nem egy összegben, hanem hosszú időszakra elosztva, a nyugdíjfizetésekkel egy időben kell elszámolni bevételként a statisztikában. A swap ügyletek kamatát az új módszertan szerint pénzügyi tranzakciónak kell tekinteni az EDP-jelentésben, korábban tulajdonosi jövedelemként számoltuk el. A módszertani változásokról részletesebb leírás a Magyarország nemzeti számlái, 2013 (előzetes adatok) c. kiadványunkban található.

 

A nemzeti számlák rendszere (ESA2010) módszertani előírásai alapján összeállított adatok szerint 2013-ban a kormányzati szektor bevétele 14 226,3 milliárd, kiadása 14 948,3 milliárd forint volt. A bevételek 2012-höz képest 7,5 %-kal növekedtek, a kiadások pedig 7,4 %-kal haladták meg az előző évi szintet.

 

 

 

 

A kormányzati szektor adóssága – az MNB adatai alapján – 2013 végén 23 085 milliárd forint volt, a GDP 77,3%-a.