Ugrás a tartalomhoz

Intrastat - Adatszolgáltatói tehercsökkentés – 2025 - Gyakran Ismételt Kérdések

Kérdések – válaszok

1. Az MDE rendszerről általánosan
2. Szankciók
3. A felmentés kritériumrendszere
4. Az egyeztetés részletei és az adatvédelem
5. Deviáns esetek
6. Intrastat kérdőív   Beküldési határidő
7. Adatminőségre vonatkozó eredmények

1. Az MDE rendszerről általánosan

 • Mit jelent az MDE adat pótlása?
 • A felmentett vállalatok 2025-től már nem tájékoztatják az Uniós beérkezésekről a Központi Statisztikai Hivatalt az OSAP 2012 kérdőíven. A felmentett vállalatok adatai ugyanakkor nem hiányozhatnak a külkereskedelemstatisztikából, hiszen ez torzítaná a külkereskedelem makroszintű elszámolását. Ennek érdekében a felmentett vállalkozások adatai nem a saját bevallásukból, hanem az MDE (Micro Data Exchange = Mikroadatcsere) adatokból kerülnek majd be a statisztikai elszámolásokba. Az adatminőség vizsgálatának, így a felmentésnek is az alapja a vállalat által jelentett számlázott érték.

2. Szankciók

 • Egy vállalat számíthat-e retorzióra a külföldi fél rossz adatszolgáltatása miatt?
 • A KSH kizárólag a pozitív elbírálás érdekében, a kiváló adatminőséget elérő vállalatok adminisztratív terheinek csökkentésére használja fel az átvett MDE adatokat. A hivatal a nemmegfelelőséget nem szankcionálja, az adatszolgáltatókkal történő folyamatos kooperációra törekszik.

3. A felmentés kritériumrendszere

 • Kik mentesülhetnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól?
  • A felmentésre vonatkozó kritériumrendszer az alábbiak szerint foglalható össze:
   • A 2024. évi Európai Unióból beérkezett éves termékforgalom a 300.000.000 HUF – 3.000.000.000 HUF tartományba esik;
   • A vállalat a vizsgált időszakban legalább 8 alkalommal időben (t+21 napig) beküldte az OSAP 2012 jelentéseit;
   • A vállalat nem végez bérmunka tevékenységet;
   • Az eredmények decemberi kiértékelése során magasszintű adatminőséget ér el;
   • A felmentési lehetőség nem a vállalat/szervezet típusa alapján történik, így költségvetési szerv is felmenthető.
  • Szükséges-e a felmentést kérvényezni vagy nyilatkozni róla?
   • A felmentési lehetőséget nem kell kérvényezni, sem nyilatkozni róla, a meghatározott értékhatárok között a minőségi kritériumok teljesülése esetén az automatikusan életbe lép.

4. Az egyeztetés részletei és az adatvédelem

 • Amennyiben a külföldi partnereink egy része adatszolgáltatásra nem kötelezett, az adott vállalat viszont bejelenti az onnan érkező árut, akkor ez okoz-e valamilyen eltérést?
 • Az MDE adatokat a KSH és valamennyi tagállam statisztikai hivatala országonként, összesítve kapja meg, vagyis a küldő tagállam a saját gazdálkodóinak adószámát anonimizálja. A partner vállalatok egyedi jelentett értékei nem ismertek az MDE adatokat fogadó statisztikai hivatalok számára. Eltérés adódhat például az egyes országok különböző kijelölési küszöbértékei miatt.

 • Leellenőrizhető-e, hogy a külföldről milyen KN8 számon, milyen partner, milyen mennyiségű árut jelentett?
 • Erre nincs lehetőség, ezt a vállalatoknak egyénileg kell a saját külföldi partnereikkel egyeztetni.

 • Egy adott vállalat és annak egy vagy több partnercége közti eltérés esetén mi a teendő, kell-e indokolni?
 • Az eltérések esetén nem indoklás, hanem egyeztetés szükséges.

 • Mi alapján történik az adatok összehasonlítása?
 • A beérkezett MDE adatok és a vállalat által jelentett értékek egyezőségét partnerországok szerint, valamint KN6 szintű összevetésben vizsgáljuk.

 • A KN8 szerinti egyezőség elvárható?
 • A KN8 szintű egyezőség jelenleg 23 termék esetén szükséges.

5. Deviáns esetek

 • Mi számít deviáns esetnek? Hogyan kell eljárni?
 • Kizárólag az minősül deviáns esetnek, amikor olyan országból érkezik jelentett adat, amely tagállammal a vállalat nem bonyolított le forgalmat az adott időszakban. Ebben az esetben jelenteni kell a KSH felé, minden más esetben a vállalatnak szükséges egyeztetni az EU-s partnereivel.

6. Intrastat kérdőív – Beküldési határidő

 • Változik-e a beadási határidő?
 • Az Intrastat beérkezés kérdőív benyújtási határideje továbbra is a tárgyhót követő hónap 15. napja. A felmentés értékeléséhez legkésőbb a tárgyhót követő hónap 21. napjáig kell benyújtani.

 • Mi történik, ha egy vállalat nem küldi be időben?
 • Egyetlen mulasztás nem jelenti a felmentés lehetőségének elvesztését.

7. Adatminőségre vonatkozó eredmények

 • Mikor és hol érhetők el a 2023 évre vonatkozó adatminőség eredményei?
 • A 2023. évi adatok minősége alapján meghatározott vállalati eredményeket a Cégkapun keresztül továbbítjuk minden érintett vállalat részére.