Ugrás a tartalomhoz

Kutatószoba

A szolgáltatás leírása

A Kutatószobában a kutatók biztonságos, zárt helyiségben érhetik el a kutatásra előkészített, közvetlen azonosításra alkalmatlan egyedi adatokat tartalmazó állományokat, a statisztikai adatok kiemelt szintű védelme, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok szigorú betartása mellett.

Ki veheti igénybe?

 • Önálló kutatók
 • Intézményi hátérrel rendelkező kutatók

Igényelhető adatállományok

Hogyan érhető el a szolgáltatás?

Kutatószobai igénybejelentő adatlap elküldésével, a Lépjen velünk kapcsolatba! alkalmazáson keresztül.

A benyújtott igény teljesítése

 • A kutatási igény benyújtását követően, a kutatói akkreditáció keretében a KSH egyrészt az adatkérő kutatót, illetve – amennyiben van – kutatással foglalkozó intézményi hátterét, másrészt pedig a kutatás tudományos célját vizsgálja.
 • A sikeres akkreditációt, illetve a kutatáshoz kapcsolódó adatigény szakmai szempontú teljesíthetőségének vizsgálatát követően a KSH minden esetben szerződést köt a kutatási intézménnyel/kutatóval, illetve titoktartási nyilatkozatot írat alá.
 • A szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a KSH hozzáférést biztosít az igényelt adatokhoz.

Formadokumentumok

A Kutatószoba használata

A Kutatószoba a KSH belső rendszereitől elkülönítetten működő, biztonságos, kamerás megfigyeléssel biztosított környezet, amely

 • a KSH budapesti (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.), illetve
 • a távoli hozzáférési pontként működő szegedi (6726 Szeged, Jobb fasor 6–10.) épületeiben érhető el a kutatók számára.

A Kutatószoba nyitvatartása:
hétfőtől csütörtökig 09.00 – 16.00 óra között,
pénteken 09.00 – 13.00 óra között.

A kutatószoba használatára jogosult kutatók a kutatószobát annak nyitvatartási ideje alatt kereshetik fel.

A kutatószoba használatának szabályai:

 • A kutatószobába kizárólag a KSH-val szerződést kötött, titoktartási nyilatkozatot aláírt kutató, illetve a KSH kutatószoba üzemeltetéséért felelős szervezeti egységeinek kijelölt munkatársai léphetnek be.
 • Tilos laptop, telefon, illetve bármilyen mobilkommunikációra és rögzítésre alkalmas eszköz bevitele a Kutatószobába. A belépést megelőzően a kutató köteles a birtokában lévő laptopot, telefont, mobilkommunikációs, illetve kép, hang, illetve videó rögzítésére alkalmas eszközeit a kutatószoba helyiségén kívül található, kulccsal zárható tárolóhelyen elhelyezni a kutatás idejére.
 • Tilos a nem elektronikus formában készített jegyzet kutatószobából történő elvitele. A kutató a kutatásához kapcsolódóan jegyzeteket csak elektronikus formában, kutatói tárhelyére mentve készíthet.
  A kutató csak a dedikált kutatószobai tárhelyre mentheti munkaanyagait és kutatási eredményeit.
 • Tilos bármilyen eszköz kliensgépekhez történő csatlakoztatása, az adatállományok bármilyen külső adathordozóra történő másolása, internet és e-mail használata, valamint a rendszerbeállítások módosítása.
 • Tilos a kamera szándékos eltakarása, rongálása, valamint a kutatószobában található eszközökben kár okozása.

A kutatás folyamata


A kutatási folyamat során létrehozott eredményeket a KSH adatvédelmi szempontból ellenőrzi (ez az úgynevezett output checking), és csak ezt követően bocsáthatók a kutató rendelkezésére. Az adatvédelmi ellenőrzés célja, hogy a létrehozott kutatási eredmények megfeleljenek az adatvédelmi előírásoknak, illetve az eredmények ne adjanak lehetőséget a statisztikai egységek azonosítására, vagy a rájuk vonatkozó információ felfedésére.

A kutatószobában létrejövő kutatási eredményeket dokumentálni szükséges. Ezt a kutatók az egységes kutatási dokumentációs űrlapon tehetik meg, amely a Kutatói tájékoztató részeként is elérhető.

A Kutatói tájékoztató részletes leírást tartalmaz a biztonságos környezetben folyó kutatómunkáról, illetve a kutatási eredmények utólagos, adatvédelmi szempontú ellenőrzésére vonatkozó módszertani eljárásokról és szabályokról.

A kutatószobában használható szoftverek

A kutatószobában folyó kutatásokhoz kizárólag a KSH által biztosított szoftverek használhatók.


A KSH-ban elérhető szoftverek és azok verziói a következők:

 • STATA 12.0 SE
 • SPSS 22.0
 • SAS 9.4, SAS Enterprise Guide 7.1
 • Microsoft Office 2013
 • Stat/Transfer v12
 • R 3.3.3, R studio

Kutatószobai állományok

A kutatószobában a KSH honlapján feltüntetett, kutatásra előkészített mikroadat-állományok, illetve az egyedi igényeknek megfelelően összeállított, végleges adatokat tartalmazó mikroadat-állományok kutathatók.

A KSH kutatószobájában hozzáférhető, kutatásra előkészített mikroadat-állományok

A kutatószobában folyamatosan elérhető, kutatásra előkészített mikroadat-állományok használata, illetve az ezen állományok alapján létrehozott kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése ingyenes. A kutatásra előkészített adatállományok listáját a KSH folyamatosan frissíti.

Állomány megnevezése Elérhető vonatkozási időszak Aktualizálás gyakorisága Metainformációk Mintaállomány
Mikrocenzus 2005, 2016 letöltés letöltés
Népszámlálás 10%-os minta 1970, 1980, 1990, 2001, 2011, 2022 letöltés letöltés
Munkaerő-felmérés (MEF) 2003–2022 negyedéves letöltés letöltés
Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) 2004–2021 éves letöltés letöltés
EU-SILC 2011–2022 éves letöltés letöltés
Gazdaságszerkezeti összeírás (GSZÖ-EUROFARM) 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016, 2020 letöltés letöltés
Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) 2009, 2014, 2019 letöltés letöltés
Időmérleg-felvétel 2000, 2010 letöltés letöltés
Lakásfelmérés 1999, 2003, 2015 letöltés letöltés

A kutatószobában elérhető mikroadat-állományok frissítési időpontjait a Közzétételi és revíziós naptár tartalmazza.

Metaadatok és kiegészítő információk

A fenti adatállományokra vonatkozó további módszertani háttérinformációkról az érintett szakstatisztikai terület módszertani leírásában (metaadatai között) tájékozódhat.

A kutatószobai kutatómunka támogatásához a kért adatállományokon és a hozzájuk tartozó leíró metaadatokon felül a KSH az alábbi kiegészítő információkat bocsátja a kutató rendelkezésére a kutatás idejére:

 • módszertani leírások, adatgyűjtési információk, kérdőívek;
 • az adattáblákban lévő változók listája, amelyen szerepel a változók egyértelmű, pontos neve, mértékegysége, illetve a kérdés sorszáma, aminek válaszát az adott változó tartalmazza;
 • az adattáblákban szereplő (az adatok vonatkozási ideje szerint korábbi és jelenleg hatályos) osztályozások, nómenklatúrák leírása;
 • a változókhoz tartozó címkék külön fájlban vagy az adatállományba építve.

Egyedi igényeknek megfelelően összeállított adatállományok

Ha a kutatásra előkészített mikroadat-állományok között nem szerepel olyan adatállomány, amely a kutatási célnak megfelelne, a KSH az adatkérő kérésére, térítési díj ellenében az igény elbírálását követően összeállítja a kért egyedi adatállományt. Az így összeállított, kutatószobában rendelkezésre bocsátott mikroadat-állomány csak az adott kutatás keretében válik hozzáférhetővé.

Összekapcsolt adatállományok

A kutatásra kért adatállományok előkészítése során sor kerülhet több adatállomány összekapcsolására, illetve összekapcsolásra való alkalmassá tételére. Utóbbi esetben a KSH a mikroadat-állományokban szereplő egyedeket olyan technikai azonosítóval látja el, amelyek nem adnak lehetőséget a közvetlen azonosításra, ugyanakkor a különböző állományokban lévő egyedek összekapcsolását lehetővé teszik.

Külső állományok

A kutatáshoz a KSH által előkészített adatállományokon felül külső adatállományokat is fel lehet használni, ezek a kutatás keretében a KSH adatállományai mellett felhasználhatók a kutatási eredmények előállításához. Ezeket az adatállományokat a kutatószobai igénybejelentő adatlapon előzetesen jelezni kell. Az igénybejelentő adatlapon nem jelzett külső adatállományokat a KSH nem tudja az érintett kutatás rendelkezésére bocsátani. A kutatószoba működési szabályainak megfelelően a külső állományok közvetlen azonosítókat nem tartalmazhatnak. A kutatás során előre megírt programkódok, változólisták, segédfájlok is behozhatók a kutatószobába.

Kutatói tájékoztató

Kutatói tájékoztató letöltése