Ugrás a tartalomhoz

Távoli végrehajtás

A szolgáltatás leírása

Távoli végrehajtás során a kutató programkódot és/vagy specifikációt juttat el a KSH-hoz, amely alapján az igényelt lekérdezést a KSH a belső, védett hálózatán futtatja le az adott mikroadat-állományon. A kutató az érintett mikroadat-állományokhoz nem fér hozzá, a programkód és/vagy specifikáció KSH-hoz való eljuttatása után (az esetleges szükséges egyeztetéseket követően) csak a kész kutatási eredményeket kapja kézhez.

Ki veheti igénybe?

  • Önálló kutatók.
  • Intézményi hátérrel rendelkező kutatók.

Igényelhető adatállományok

Hogyan érhető el a szolgáltatás?

Távoli végrehajtási igénybejelentő adatlap elküldésével, a Lépjen velünk kapcsolatba! alkalmazáson keresztül.

A benyújtott igény teljesítése

  • A KSH a kutatási igény benyújtását követően, a kutatói akkreditáció keretében egyrészt az adatkérő kutatót, illetve – amennyiben van – kutatással foglalkozó intézményi hátterét, másrészt pedig a kutatás tudományos célját vizsgálja.
  • A sikeres akkreditációt, illetve a kutatáshoz kapcsolódó adatigény szakmai szempontú teljesíthetőségének vizsgálatát követően minden esetben szerződést köt a KSH a kutatási intézménnyel/kutatóval, illetve titoktartási nyilatkozatot írat alá.
  • A szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a KSH hozzáférést biztosít az igényelt adatokhoz.

Formadokumentumok

Távoli végrehajtás működése

A távoli végrehajtás működésének alapja az adatkérő által a KSH-nak átadott programkód vagy specifikáció. A KSH a specifikációban jelzett módon állítja elő a kutatási eredményeket, ezért fontos annak pontos elkészítése. A specifikációt a távoli végrehajtás igénybejelentő adatlapjához kötelezően mellékelni kell.

Amennyiben lehetséges, az adatkérő előre megírt programkódot is átadhat a KSH-nak. Az előre megírt programkódok gyorsíthatják a távoli végrehajtási folyamat sikeres lefutását. A programkód előzetes megírásához segítséget nyújtanak a kutatható állományokhoz készített mintaállományok.

A távoli végrehajtás keretében létrehozott eredményeket a KSH adatvédelmi szempontból ellenőrzi (ez az úgynevezett output checking), csak ezt követően bocsáthatók a kutató rendelkezésére. Az adatvédelmi ellenőrzés célja, hogy a létrehozott kutatási eredmények megfeleljenek az adatvédelmi előírásoknak, illetve az eredmények ne adjanak lehetőséget a statisztikai egységek azonosítására, illetve a rájuk vonatkozó információ felfedésére.