Ugrás a tartalomhoz

Népszámlálást előkészítő véleményvizsgálat 2018

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2018. június 20. és július 22. között népszámlálást előkészítő véleményvizsgálatot hajt végre.


A népszámlálás Magyarország teljes lakosságát érintő, 10 évente ismétlődő, kötelező adatfelvétel, amely fontos ismérvek (például népesedés, iskolázottság, foglalkoztatottság) mentén tükrözi az ország aktuális társadalmi helyzetét. A következő, 2021-ben sorra kerülő népszámlálás kiemelt célkitűzése, hogy minél nagyobb mértékben tehermentesítse a lakosságot. Az adatszolgáltatók terheinek csökkentése nem csak a KSH, de az Európai Statisztikai Rendszer tagjai által közösen megfogalmazott célkitűzése is. Ezáltal a kérdőívek rövidebbé válnának, az adatfeldolgozás gyorsabb lenne, a módszer pedig a keletkezett adatok jó minőségét is biztosítaná. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy személyazonosító adatot (pl. név, TAJ-szám, adóazonosító jel) is kérdezünk, és a kérdőívet hivatalos állami nyilvántartásokból átvett adatokkal egészítjük ki.


A legutóbbi népszámlálás során az Európai Unió 28 tagországa közül kizárólag Magyarországon és Szlovákiában nem kértek valamilyen személyazonosító adatot az adatszolgáltatóktól. A személyazonosításra alkalmas összeírás teremti meg a lehetőségét az adminisztratív adatforrások használatának. A 2011. évi népszámlálás során 13 európai országban használtak különböző állami nyilvántartásokból származó adatokat, a soron következő, 2021-es népszámlálások előzetes tervei szerint pedig már 22 tagország fog élni ezzel a lehetőséggel.


Egy, a személyazonosító adatok megkérdezésével történő népszámlálás kizárólag a lakosság együttműködésével hajtható végre sikeresen, ezért előzetesen szeretnénk felmérni a válaszadók véleményét egy ilyen módszert alkalmazó népszámlálásról. Ez a célja mostani kutatásunknak.


A véleményvizsgálat időszaka: 2018. június 20.–július 22.


A vizsgálat párhuzamosan két csatornán keresztül történik:


  • Interjús válaszadás: közel 6000 címet összeírók keresnek fel, és laptop vagy tablet segítségével rögzítik a válaszokat. A mintába 50 település került be. A véletlenszerűen, matematikai-statisztikai módszerekkel kiválasztott címek régiós szinten reprezentálják a népességet.
  • Internetes válaszadás: interneten keresztül azok válaszolhatnak, akik e-mailben erre felkérést kaptak. Országos szinten 16 000 fő kap felkérést az elektronikus közigazgatásban megadott e-mail címén a kérdőív önálló kitöltésére.

A válaszadás önkéntes, a vizsgálatban 18 éves vagy annál idősebb személyek vehetnek részt. A kérdőívre válaszolók nyereményjátékra jelentkezhetnek.


A jelen véleményfelmérés során gyűjtött adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek és az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére semmilyen formában nem szolgáltatja, szolgáltathatja ki. A felmérés végén, az eredmények összesítését követően a KSH a kérdőíveket megsemmisíti.


A KSH adatkezelési tájékoztatója a hivatal weboldalán található Adatvédelmi tájékoztató menüből érhető el: Általános Adatkezelési Tájékoztató természetes személyek részére (pdf, 420 kB)

A véleményvizsgálat adatkezelési tájékoztatója (pdf, 381 kB)

Sajtóközlemény