Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2017.10.18.

Földi sokaságok, égi tünemények – A statisztika a tudományok világában konferencia

 

„Földi sokaságok, égi tünemények – A statisztika a tudományok világában” címmel rendez konferenciát 2017. október 18-án a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A fennállásának 150. évfordulóját ünneplő KSH, a szintén 150. évfordulóját ünneplő KSH Könyvtár, a 95 éves Statisztikai Szemle és a Területi Statisztika folyóiratok közös konferenciájának célja, hogy átfogó képet adjon a statisztika tudományközi kapcsolatairól és az adatok felhasználásának interdiszciplináris lehetőségeiről.

 

Történettudomány, pszichológia, orvoslás, meteorológia, csillagászat – hogy mi kapcsolja össze ezeket az egymástól igencsak különböző tudományterületeket? Természetesen maga a statisztikai adat. A statisztikában rejlő lehetőségeket és a sokféle tudományterület közötti kapcsolódási pontokat igyekszik körüljárni a Központi Statisztikai Hivatal, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, valamint a Statisztikai Szemle és a Területi Statisztika tudományos folyóiratok közös interdiszciplináris konferenciája, melyre 2017. október 18-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában kerül sor.

 

A konferencia a KSH fennállásának 150. évfordulójához kapcsolódó programsorozatba illeszkedik. Az eseményt Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára nyitja meg, az első plenáris előadást pedig Vukovich Gabriella, a KSH elnöke tartja. Köszöntőbeszédet Fülöp Ágnes, a KSH Könyvtár főigazgatója, Hüttl Antónia, a Statisztikai Szemle főszerkesztője, valamint Tóth Géza, a Területi Statisztika főszerkesztője mond.

 

A délelőtti szekcióban a történettudomány, a területi statisztika és a pszichológia állnak majd a középpontban, az előadók pedig Gyáni Gábor kutatóprofesszor (MTA), Tóth Géza főszerkesztő (KSH) és Vargha András egyetemi tanár (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet) lesznek.

 

A délutáni első szekcióban kiderül, hogyan jelenik meg a statisztika az oktatásban, kutatásban, az orvoslásban, a meteorológiában és a csillagászatban. A szekció első előadását Rudas Tamás, az MTA Társadalomtudományi Kutatóintézetének főigazgatója tartja, ezt Kellermayer Miklós (PTE Orvostudományi Kar), Mika János (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet), Kóspál Ágnes (MTA Csillagászati és Földtudományi Központ) követi. Poór Judit (Pannon Egyetem) prezentációja zárja a szekciót, az agrárstatisztika fejlődését támogató statisztikáról.

 

A harmadik és egyben utolsó szekció a statisztika intézményi kapcsolatait állítja a középpontba. A Magyar Tudományos Akadémia és a statisztika kapcsolatairól Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár főigazgató-helyettese, valamint Besenyei Lajos rector emeritus (Miskolci Egyetem) beszél, a statisztika felsőoktatásban betöltött helyéről és szerepéről pedig Sándorné dr. Kriszt Éva rector emerita tart előadást, korreferensként Mag Kornélia elnöki tanácsadó (KSH) és Kovács Péter, a Szegedi Egyetem dékánja szólnak hozzá.

 

A konferencia prezentációi az eseményt követően letölthetők a KSH honlapjáról.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu