Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2018.02.19.

Véghajrában a PIAAC-felmérés

Április 30-ig tart a felnőttek kompetenciáját vizsgáló adatgyűjtés

 

Április 30-ig kereshetik a kérdezőbiztosok mindazokat, akik a felnőttek alapkompetenciáit – szövegértési, elemi olvasási, matematikai és IT problémamegoldó képességeit, valamint ezek munkaerőpiaci hasznosulását – vizsgáló PIAAC-felmérésbe bekerültek. A nemzetközi kutatást az OECD koordinálja, és Magyarország a felmérés harmadik hullámába kapcsolódott be. Hazánkban a témában ilyen nagyságrendű kutatásra még nem került sor.

 

Tavaly szeptemberben indult, és 2018. április 30-ig tart a PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program) felmérés, amely olyan alapvető készségeket vizsgál, amelyek nélkülözhetetlenek az egyén számára a fejlett, 21. századi társadalmak életében való részvételhez, a hétköznapi és munkahelyi kihívások sikeres teljesítéséhez. Ezek az alapkészségek – vagyis az olvasási és hétköznapi számolási készség, valamint a technológiai alapú problémamegoldás – azért lényegesek, mert más, magasabb szintű képességek elsajátításának alapjait jelentik. Az adatgyűjtés során összesen 6000, tudományosan megalapozott, statisztikai módszerrel véletlenszerűen kiválasztott, magyarországi lakcímmel rendelkező 16 és 65 év közötti lakos kompetenciáit vizsgálják. A felmérés egy számítógépen kitöltött háttérkérdőívből, valamint számítógépen vagy papíron egyaránt megoldható feladatokból áll. Az adatgyűjtésben való részvétel önként vállalt, társadalmi feladat.

 

„Egy ilyen nemzetközi felmérés elsősorban arra szolgál, hogy felmérjük az egyes országok polgárai mennyire képesek reagálni a tudásalapú társadalom újabbnál újabb kihívásaira. A felnőttkorban végzett közvetlen képességfelmérésnek számtalan előnye van: az esetenként sok-sok éve megszerzett diploma vagy más, végzettséget igazoló irat nem ad pontos képet az egyén képességeiről és a benne rejlő potenciálról. A PIAAC egy ambiciózus program, amely nemcsak feltérképezni szeretné az egyéni képességeket, de igyekszik az egyén, valamint az adott ország gazdasági és társadalmi sikerei közti összefüggéseket is értékelni – mondta el Janák Katalin, a KSH Életminőség-statisztikai főosztályának vezetője.

 

A kompetenciák mérésén kívül a PIAAC olyan alapvető demográfiai adatokra is rákérdez, mint az életkor, a képzettségi szint vagy a megkérdezett személy foglalkozási helyzete. A munkavállalók ezen kívül a munkakörükkel, munkahelyi környezetükkel, valamint a munkájuk során alkalmazott készségeikkel kapcsolatban is átfogó kérdéseket kapnak. A kapott adatok alapján felismerhetők a felnőttek képességeit és készségeit befolyásoló tényezők.

 

Janák Katalin elmondta: „Aki bekerült a felmérésbe, annak nem kell tartania attól, hogy a tesztjeinek eredménye nyilvánosságra kerül, hiszen ezeket kizárólag statisztikai célra, összesítve publikáljuk. A mintába bekerültek egy olyan egyedülálló adatfelvétel sikerességéhez járulnak hozzá, amely a magyar felnőtt népesség kompetenciáit és képességeit nemzetközi szinten is reprezentálja.”

 

A nemzetközi felmérés 2008-ban indult, és az elmúlt években világszinten 33 országban zajlott le sikeresen. Magyarország 2016-ban csatlakozott a résztvevők közé.

 

Országosan 127 összeíró 250 helyszínen kezdte el a munkát, a nagyvárosok mellett Budapest valamennyi kerülete és a kisebb települések is reprezentáltak a mintában.

 

Magyarországon az első eredmények 2019-re várhatók. A PIAAC-mérés adatbázisa nyilvános és kutatható, az adatbázison alapuló elemzések a foglalkoztatás-, valamint az oktatáspolitika – különösképpen a felnőttképzés – számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak. Az állományok a válaszadók adatait az adatvédelmi szabályoknak megfelelően az azonosítást lehetetlenné tévő módon tárolják, illetve bocsátják a felhasználók rendelkezésére.

 

A PIAAC a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kezdeményezésére jött létre. A tervek szerint a felvételt tízévenként megismétlik, így láthatóvá válik, hogyan változnak a felnőttek készségei az egyes országokon belül és a többi résztvevő országgal történő összehasonlításban.

 

A projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), valamint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által alkotott konzorcium valósítja meg. A konzorcium vezetője a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a felmérés lebonyolításáért a KSH felel.

 

A PIAAC-ról

 

A GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú kiemelt projekt a PIAAC-felmérés lebonyolításának sikeréért felel, és lehetővé teszi, hogy a felmérés során gyűjtött információk feldolgozásával és az eredmények kiértékelésével a kormányzat távlatilag meghatározó stratégiai döntéseket és hatékonyabb, célzottabb intézkedéseket hozhasson a foglalkoztatás, a felnőttképzés, a köznevelés és a szakképzés területein.

 

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu