Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2018.06.11.

Vándorlási folyamatokat mér a Duna Transznacionális Program projektje

 

A „YOUMIG: A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai – intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése” projekt a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló nemzetközi kutatási projekt, amelyben 8 európai ország 16 intézménye vesz részt. A projekt célja, hogy feltárja a fiatalok (15–34 éves korosztály) vándorlásának hatásait, beleértve a ki-, be- és visszavándorlási, családalapítási és munkavállalási trendjeit. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) koordinálásával megvalósuló kezdeményezés a fiatalok vándorlásának településszintű mérését, a vándorlásstatisztikai módszerek fejlesztését segíti. A projekt indulását, a KSH sajtóeseményen jelentette be, 2017 márciusában.

 

A tudományosan feltérképezett folyamatok megismerése által a projekt kiemelt célja továbbá a döntéshozatal, a helyi szolgáltatások támogatása. Az Európai Unió társfinanszírozásával, a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló projekt vezetője a KSH, és 8 európai ország 16 intézménye (statisztikai hivatalok, kutatóintézetek és önkormányzatok) vesz részt benne. A Duna Transznacionális Programban részt vevő országok Magyarország mellett Ausztria, Bulgária, Németország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. Az egyes országok a vándorlás folyamataiban egymásnak kapcsolódási pontjai, mivel az egyik ország kivándorlója egy másik országban bevándorlóként jelenik meg a statisztikákban.

 

A YOUMIG-projekt kiemelten kezeli a helyi önkormányzatokat, felismervén, hogy a fiatalok ki-, be- és visszavándorlása jelentősen befolyásolja a helyi szolgáltatások iránti igényeket. A projekt céljai között szerepel a települések fejlesztési stratégiájának bővítése a fiatalok vándorlásával összefüggő igazgatási feladatok jobb ellátása érdekében. A 2017 telén elkészült helyi helyzetfeltáró tanulmányok mindegyik partnertelepülésen (Burgasz, Graz, Magyarkanizsa, Maribor, Pozsony-Récse, Sepsiszentgyörgy, Szeged) azonosítottak olyan cselekvési területeket, amelyek elősegíthetik a környező országokból érkező fiatalok jobb integrációját, vagy a hazatérők reintegrációját. A projekt keretében a Központi Statisztikai Hivatal feladata annak megállapítása, hogy az egyes települések programja összhangban áll e a projekt célkitűzéseivel, a konkrét megvalósítás, esetleges további közreműködők bevonása a települések hatásköre. A partnerség tagjaként Szeged városának kutatói feltárták, hogy az elsősorban Romániából és Szerbiából érkező, valamint az ausztriai vagy németországi tartózkodás után Szegedre hazatérő fiatalok igényeinek jobb kiszolgálása lehet az önkormányzat intézményfejlesztési célja, beleértve a fiatal családok számára lényeges óvodai ellátást, ami összhangban van a projekt célkitűzéseivel.

 

 

A YOUMIG-projekt honlapja a projekt híreivel és tanulmányaival elérhető az erre létrehozott honlapon:
http://www.interreg-danube.eu/youmig

 

A projekt 2017. január 1-jétől 2019. június 30-áig tart.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu