Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2018.06.14.


Elkezdődött a 2021-es népszámlálás előkészítése
Június 20-ától népszámlálással kapcsolatos véleménykutatást végez a KSH

 

 

A következő, 2021-ben esedékes népszámlálás előkészítésének részeként a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2018. június 20. és július 22. között véleménykutatást végez. A KSH törekvése a válaszadókra háruló terhek és a népszámlálás költségeinek csökkentése, valamint a gyors adatfelvétel végrehajtása. Ezeket úgy tudja biztosítani, ha összeírásai során állami nyilvántartásokból származó adatbázisokat is felhasznál. Így a kérdőívek rövidebbé válnának, az adatfeldolgozás a jelenleginél gyorsabb lehetne, a módszer pedig a keletkezett adatok jó minőségét is biztosítaná. A népszámlálásból kapott adatokat a KSH kizárólag statisztikai céllal összesítve publikálná, és azokat a személyazonosító adatoktól megfosztva tárolná. A jelen véleménykutatás célja, hogy felmérje a válaszadók véleményét a személyazonosító adat megkérdezésével történő népszámlálási összeírás lehetőségéről. Az adatszolgáltatók terheinek csökkentése nemcsak a KSH, de az Európai Statisztikai Rendszer (ESR) tagjai által közösen megfogalmazott célkitűzés is.

 

A népszámlálás Magyarország teljes lakosságát érintő, 10 évente ismétlődő, kötelező adatfelvétel, amely fontos ismérvek (például népesedés, iskolázottság, foglalkoztatottság) mentén tükrözi az ország aktuális társadalmi helyzetét. A következő, 2021. évi népszámlálás kiemelt célkitűzése, hogy a lehető legnagyobb mértékben tehermentesítse a lakosságot. Az adatszolgáltatók tehermentesítése nem csupán a magyar statisztikai hivatal fontos célkitűzése, de az Európai Statisztikai Rendszer valamennyi tagja kiemelten támogatja az adatszolgáltatók terheinek csökkentését célzó lépéseket. Ez állami nyilvántartások felhasználásával biztosítható. Az ilyen adatforrások használatának lehetőségét pedig a személyazonosításra alkalmas összeírás teremti meg. A 2011. évi népszámlálás során 13 európai országban használtak különböző állami nyilvántartásokból származó adatokat, a soron következő, 2021-es népszámlálások előzetes tervei alapján már 22 tagország fog élni ezzel a lehetőséggel. A legutóbbi népszámlálás során az Európai Unió 28 tagországa közül kizárólag Magyarországon és Szlovákiában nem kértek valamilyen személyazonosító adatot az adatszolgáltatóktól.

 

A válaszadók tehermentesítését szolgálja 2011 óta a népszámlálási kérdőívek internetes kitöltésének lehetősége. További könnyebbséget jelentene a kérdőív terjedelmének csökkentése, ezzel időt és energiát takarítva meg a lakosságnak. A KSH ezt úgy tudja megvalósítani, ha bizonyos adatokat hivatalos állami nyilvántartásokból vesz át. Ehhez azonban szükséges lenne a kérdőíven személyazonosító adatok (pl. név, TAJ szám, adóazonosító jel) megkérdezése is.

 

A népszámlálások során gyűjtött adatok között vannak olyanok, amelyek csak kérdőíves adatgyűjtéssel szerezhetők be (pl. anyanyelv, született gyermekek száma, az idősebb generációk iskolai végzettsége). Ezek az adatok nem léteznek adminisztratív adatok formájában. Ugyanakkor vannak olyan adatok is, amelyeket nyilvántartanak adminisztratív célra, de nem a statisztikai fogalommal megegyező módon (pl. a nyilvántartott lakcím nem feltétlenül egyezik meg a statisztikai szempontból szükséges tényleges lakóhellyel), ezért ezeket az adatokat kérdőíven szükséges megkérdeznünk. Jelenleg a KSH az adminisztratív adatfelhasználás és a kérdőíves megkérdezés együttes alkalmazásán alapuló módszertan kialakításának lehetőségét vizsgálja.

 

A KSH a népszámláláskor felvett személyazonosításra alkalmas adatokat a feldolgozást követően a személyazonosító adattól megfosztva tárolná, az így kapott adatok közlésére pedig kizárólag összesített formában kerülhetne sor, a személyek beazonosíthatatlanságát garantálva.

 

Az adminisztratív adatok átvételével nem csupán a kérdőívek válnának rövidebbé, hanem az adatfeldolgozás is gyorsabb lehetne a jelenleginél, a statisztikai adatgyűjtésekre fordított költség is csökkenthető lenne, a módszer pedig a keletkezett adatok minőségét is pozitív irányba befolyásolná.

 

„Sajnálatos módon a társadalom nagy része bizalmatlan az állami hatóságok adatkezelését illetően, ami történelmi okokra vezethető vissza. A rendszerváltást követően azonban a korábbiaknál is szigorúbb adatvédelmi szabályok léptek életbe, és ezt a biztonságot még tovább erősíti az Európai Unió 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendelete (GDPR1)*, amely a természetes személyek személyes adatainak kezelésére, védelmére vonatkozik. A KSH adatvédelmi szabályzata már a GDPR rendelet kihirdetése előtt is megfelelt az új, szigorúbb követelményeknek – mondta el a KSH elnöke, Vukovich Gabriella, majd hozzátette: Fontos kiemelni, hogy a KSH minden adatgyűjtése statisztikai célt szolgál, az adatokat kizárólag összesítve publikálhatjuk, és az azonosításra alkalmas egyedi adatokat harmadik fél számára nem adhatjuk át.”

 

A KSH 2018. június 20. és július 22. között tartja a népszámlálással kapcsolatos véleményfelmérését, amely két csatornán zajlik. A válaszadók egy részét – 6000 főt, akik véletlenszerűen, matematikai-statisztikai módszerekkel kerültek a mintába – összeírók keresik fel, további 16 000 fő pedig, akik az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban felhatalmazást adtak az e-mail-címük elektronikus kapcsolattartásban történő felhasználására, e-mail címén kapnak értesítést, ők önálló internetes kitöltéssel vehetnek részt a felmérésben. A válaszadás önkéntes és anonim. A kérdőív kitöltése kb. 25-30 percet vesz igénybe. Azok között, akik válaszaikkal támogatják a KSH munkáját, minden héten 2 darab tablet és 2 db pendrive kerül kisorsolásra.

 

A jelen véleményfelmérés során kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek és a GDPR-nak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja, nem is szolgáltathatja ki semmilyen formában.

 

A Központi Statisztikai Hivatal adatkezelési tájékoztatója ezen a linken érhető el.

 

Tovább a véleményvizsgálat oldalára.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu