Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2023.02.10.

A KSH közleménye a hivatalos statisztikai adatok embargós szabályainak megsértéséről

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vizsgálatot folytatott a hivatalos statisztikai adatok előzetes hozzáféréséhez kapcsolódó embargó szabályainak megsértése ügyében. A KSH belső vizsgálata megállapította, hogy a hivatal vezetőitől és munkatársaitól nem került megküldésre embargós adat jogosulatlan személy vagy szervezet részére. A Kiskereskedelem, 2022. december című gyorstájékoztató tartalmát, a hivatalos közlést megelőzően egy – az adatokhoz előzetes hozzáférés keretében szabályosan hozzájutó – címzett titkársága tévedésből továbbította a Makronóm Intézet számára.

2023. február 4-én a KSH tudomására jutott, hogy a február 6-ai megjelenésű kiskereskedelmi adatok hivatalos közlését megelőzően a Makronóm Intézet embargós statisztikai adatokat, illetve azok alapján készült elemzést juttatott el a sajtó részére. Az embargósértés ügyében a KSH közleményt adott ki, amelyben tájékoztatást adott a vizsgálat azonnali megkezdéséről.

A KSH az embargó szabályainak súlyos megsértésének ügyében haladéktalanul megkezdte az eset kivizsgálását, melynek eredményeként megállapításra került, hogy a KSH részéről az irányadó belső szabályzatnak megfelelő módon történt az adatok előzetes hozzáférésének biztosítása az arra jogosult, hozzáférési nyilatkozattal rendelkező címzetti körnek. A hivatal vezetői és munkatársai részéről nem került kiküldésre embargós adat jogosulatlan félnek.

A vizsgálat megállapította, hogy a hivatalos közlést megelőzően, egy – az adatokhoz előzetes hozzáférés keretében szabályosan hozzájutó, az embargó szabályait elfogadó nyilatkozattal rendelkező – címzett titkársága továbbította a Makronóm Intézet számára a gyorstájékoztató adatait. Az eset az előzetes hozzáférésben részesülő címzett által elismert tévedésből történt.

A hivatal a Tájékoztatási és kommunikációs politikája kimondja, hogy az embargó megsértése maga után vonhatja a KSH által nyújtott előzetes hozzáférés lehetőségének visszavonását. A KSH az embargósértés ügyében a hivatkozott rendelkezéssel összhangban döntött arról, hogy az érintett előzetes hozzáférési lehetőségét a hivatalos statisztikai adatokhoz azonnali hatállyal visszavonja.

Annak érdekében, hogy az embargó szabályainak megsértése, illetve az ezáltal potenciálisan okozott károk bekövetkezése elkerülhető legyen a KSH az előzetes hozzáférés és a közzétételi naptár szerinti nyilvánosságra hozatal között fennálló időtartamot rövidíti. A gyorstájékoztatókat ezentúl a megjelenés napját megelőző naptári napon 18 órakor juttatja el az előzetes hozzáférésre jogosultak részére.

Egyúttal a KSH ismételten nyomatékosan felhívta minden érintett figyelmét az előzetes hozzáférés szabályainak – nyilatkozatban vállalt – betartására, miszerint a gyorstájékoztatók tartalmát tilos a hivatalos közzétételt megelőzően nyilvánosságra hozni, illetve harmadik személy részére továbbítani.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu