Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2023.03.22.

Kibővül a keresetstatisztikák alapjául szolgáló adatkör

A teljes nemzetgazdaságra vonatkozó adatok kerülnek fókuszba

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keresetstatisztikai adatközléseinek fókuszába 2023. január vonatkozási hónapjától a munkáltatók teljes köre kerül. A teljes nemzetgazdaságot előtérbe helyező kereseti adatok közlésének időpontja 2023. március 28-a, a 2023 januárjára vonatkozó Keresetek című gyorstájékoztató megjelenése.

A KSH számára kiemelten fontos, hogy statisztikái minél teljesebb mértékben megfeleljenek a felhasználói igényeknek. Ennek érdekében a hivatal folyamatosan vizsgálja a hozzáférhető adatok bővítésének lehetőségét. E célnak megfelelve 2022-től – kiegészítő információként – a KSH megkezdte a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi kereseti adatainak publikálását a munkáltatók teljes körére vonatkozóan is. 2023. január vonatkozási hónapjától pedig a kereseti statisztikák fókuszába is a teljes munkáltatói kör kerül. Ugyanakkor a hosszú idősoros összevetés lehetőségének biztosítása érdekében a korábbi elsődleges mutatószámot képviselő legalább 5 főt foglalkoztató szervezetek adatai is elérhetőek maradnak.

A KSH 2019. január vonatkozási hónapjától új adatforrásra támaszkodva publikálja a keresetstatisztikai adatokat. A hivatal a havi kereset- és létszáminformációkat egyrészt a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól átvett járulékbevallásból, másrészt a – Központosított Illetményszámfejtési Rendszerbe tartozó költségvetési szervezetek vonatkozásában – a Magyar Államkincstártól átvett adatokból állítja elő és teszi közzé. 2023. március 28-ától kezdődően a KSH kereseti adatokat tartalmazó publikációja a munkáltatók teljes körén alapul.

A keresetstatisztika elsődleges mutatószáma évtizedek óta a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, valamennyi költségvetési intézménynél és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetnél teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete volt. A munkáltatók körének szűkítését korábban az adatszolgáltatói terhek észszerű szinten tartása indokolta a legkisebb vállalkozások vonatkozásában. 2019-től kezdődően pedig a hosszú idősoros összehasonlítás lehetővé tétele volt a legfontosabb szakmai és felhasználói szempont. Mostanra kellően hosszú idősor áll rendelkezésre a munkáltatók teljes körére vonatkozóan is ahhoz, hogy az adatközlések fókuszába ez a kör kerülhessen.

A két vonatkozási körre számított főbb indikátorok közti különbség nem jelentős. 2019 és 2022 között havonta 2,6, illetve 3,5 százalék (azaz 10 és 19 ezer forint) közötti eltérés mutatkozott a bruttó átlagkeresetek esetében. A bruttó mediánkereset vonatkozásában a munkáltatók teljes körére számolt érték különbsége a legalább öt fős sokaságra közölt adathoz képest 5,1 és 2,9 százalék (azaz 9 és 20 ezer forint) között volt. [Vonatkozó STADAT-táblák:
20.2.1.48. Főbb kereseti adatok – munkáltatók teljes körénél, havonta valamint havi és negyedévente kumulált, illetve
20.2.1.49. Főbb kereseti adatok – a legalább öt fős vállalkozások, költségvetési intézmények és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek, havonta valamint havi és negyedévente kumulált.

A KSH bízik abban, hogy a fent részletezett változások minden felhasználó megelégedésére szolgálnak majd. Az egyes tájékoztatási termékeket érintő változásokat március 28-án, a gyorstájékoztató megjelenésével egyidejűleg tesszük közzé.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu