Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2024.05.07.

Új kísérleti statisztikát közöl a KSH

Új témával bővült a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kísérleti statisztikákat bemutató aloldala. Ezentúl negyedévente elérhetővé válik a keresetek változásának eloszlása is.

A KSH elkötelezett a folyamatos innováció, a fejlesztés és a módszertani megújulás mellett, melynek fontos eleme az adminisztratív adatforrások minél szélesebb körű felhasználása is. E törekvés egyik eredménye a nemrég elindított, kísérleti statisztikákat bemutató aloldal. Ez a felület most egy új, adminisztratív forrásból származó adatokat felhasználó és negyedévente, a tárgyidőszakot követő 3. hónapban frissülő témával, A keresetek változásának eloszlása, 2023 című kísérleti statisztikával bővül.

A keresetek változásának eloszlása, 2023 című statisztika célja, hogy a hivatalos statisztikaként közzétett átlagkereset-változás információtartalmát kibővítse azáltal, hogy információt nyújt az átlagváltozás mögött meghúzódó, személyenkénti keresetváltozások főbb irányairól, azok eloszlásáról. Így részletesebb adatok alapján vizsgálhatók a kereseti viszonyok. Az adatok forrása a KSH intézményi munkaügy-statisztikai adatelőállítási rendszerének havi kereset- és létszámstatisztikai adatállománya, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár nyilvántartásain alapul. A KSH arra törekszik, hogy a rendelkezésére álló, nagy lefedettséggel bíró adminisztratív adatbázisokból képes legyen rövid idő alatt a felhasználók számára releváns és időszerű mutatók becslésére.

A keresetváltozás eloszlására vonatkozó statisztikát egyelőre kísérleti jelleggel vezeti be a hivatal, mivel jelenleg nincs elterjedt nemzetközi ajánlás/gyakorlat a számbavétel módjára, valamint a vonatkozási egységek is eltérőek: jelen kísérleti statisztikában a kereseti adatok magánszemélyi szinten kerülnek összegzésre, miközben a hivatalos keresetstatisztika alapegysége az álláshely. Ezen túlmenően a kísérleti statisztikában a vizsgált sokaság nem teljes körű (és nem is azonos a hivatalos statisztikában közzétett kereseti adatokéval), ugyanis itt csak azok tartoznak a megfigyelési körbe, akik az adott évben és az azt megelőzőben is teljes munkaidős alkalmazotti álláshellyel rendelkeztek, vagyis a keresetük változása érdemben vizsgálható.

A kísérleti statisztikákat megjelentető, folyamatosan frissülő aloldalon olyan kísérletinek tekinthető adatokat mutat be a KSH, amelyek új, alternatív adatforrások bevonásával, valamint innovatív módszerek és technikák felhasználásával készülnek annak érdekében, hogy hatékonyabban és gyorsabban reagálhassanak a felhasználói elvárásokra. Segítségükkel lehetővé válik az újonnan felmerülő adatigények kielégítése, az aktuálisan észlelt ismerethiányok lefedése, valamint hathatós támogatást nyújthatnak a szakpolitikai döntéshozóknak, a gazdasági és tudományos élet szereplőinek, valamint a társadalom számára is.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu