Ugrás a tartalomhoz

Szolgkülker - Általános tudnivalók

Általános tájékoztató a szolgáltatás-külkereskedelmi adatgyűjtésről

 

A szolgáltatások egyre növekvő szerepet játszanak a világgazdaságban, a foglalkoztatottságban és a munkahelyteremtésben. E jelenségek elemzése szempontjából nélkülözhetetlen a részletes statisztikai információ.
A fizetéseken alapuló szolgáltatás-külkereskedelmi adatokat 2004-ig a Magyar Nemzeti Bank állította össze a kereskedelmi bankok és a külföldön számlatartásra jogosult gazdasági szervezetek közvetlen jelentései alapján (a pénzforgalmi adatok gyűjtése 2008. január 1-től megszűnt). 2004-től kezdődően a KSH végzi az üzleti szolgáltatások, 2005-től pedig a szállítási, biztosítási és pénzügyi szolgáltatások számbavételét is (vállalati adatgyűjtéssel) a 184/2005/EK EU rendelet, a 707/2009/EK EU rendelet és az 555/2012/EU rendelet előírásai szerint.
Az adatgyűjtés célja adatok biztosítása a magyar makrostatisztikák (fizetési mérleg, GDP) összeállításához, valamint az EU és a különböző nemzetközi szervezetek felé teljesítendő adatszolgáltatáshoz (Eurostat, Európai Központi Bank, stb.). Reményeink szerint hiteles információkat tudunk nyújtani más fontos felhasználási célokra is (Európai Uniós és hazai kereskedelempolitika, piackutatás).
Ahhoz, hogy feladatunkat teljesíteni tudjuk, nélkülözhetetlen a gazdasági szervezetek aktív közreműködése.

Általános tudnivalók a szolgáltatás-külkereskedelmi adatgyűjtésről

 

Szolgáltatás-külkereskedelmi adatgyűjtés az EU-ban
A tagállamok jelentős részében a fizetésimérleg-statisztika korábban főként a fizetési forgalom adatain alapult, és így a "Határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről" szóló 2560/2001/EK EU rendeletben meghatározott küszöbérték megemelése jelentősen befolyásolta a vállalkozások beszámolási kötelezettségeit és a tagállamok fizetésimérleg-statisztikáinak minőségét. Ezért az adatminőség javítása érdekében a tagállamok többsége az utóbbi években áttért az eredményszemléletű, vállalati közvetlen adatgyűjtésekre.

Ki köteles szolgáltatás-külkereskedelmi adatszolgáltatás kitöltésére?
A megfigyelésbe bevont rezidens (belföldi) gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek (beleértve a képviseleteket is), amelyek nem rezidenseknek (külföldieknek) szolgáltatást nyújtanak, illetve nem rezidensektől szolgáltatást vesznek igénybe. Az adatszolgáltatási kötelezettség független a gazdálkodási és a tulajdonformától, annak megállapítása a nemzetközi fizetési mérleg statisztika, a KSH, illetve egyéb államigazgatási szervek regiszterében szereplő információk alapján történik. Az adatszolgáltatás a 2016. évi CLV. törvény alapján kötelező.

Az adatszolgáltatás rendje, módja, határideje
Vállalati adatgyűjtést negyedéves rendszerességgel végzünk. 
A tárgynegyedévben nem rezidenseknek nyújtott (export) és nem rezidensektől igénybe vett (import) szolgáltatások értékét a megfelelő szolgáltatásfajta kódja (EBOPS-kód) és az ügyletben szereplő partner honossága szerint, ezer forintban, áfa nélkül kell szerepeltetni, a szolgáltatás nyújtásának/igénybevételének időpontja szerint (nem a pénzügyi teljesítés szerint).
Az adatszolgáltatás határideje a tárgynegyedévet követő hó 15-e.
Az adatszolgáltatás kizárólag KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül teljesíthető.

Adatkezelés
A szolgáltatás-külkereskedelmi adatgyűjtés keretében érkezett adatokat bizalmasan kezeljük, és csak statisztikai célra használjuk fel.