Ugrás a tartalomhoz

Szolgkülker - 2024. évi változások

2024. évi változások

1. Az adatgyűjtés kibővül a Bérmunka szolgáltatási díjtétellel, amely a 004-es EBOPS-kódon kerül begyűjtésre. A részletes leírás a kitöltési útmutatóban található.

2. A Csővezetékes szállítás (EBOPS 233), a Villamosenergia-átvitel (EBOPS 234) és az Egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások (EBOPS 284) tartalma módosult. A földgáz- és villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódó kapacitá-sok összegét eddig teljes egészében az EBOPS 284 kódon kellett szerepeltetni, 2024-től ez megváltozik. Kérjük, a részletekért tanulmányozza a kitöltési útmutató vonatkozó ré-szeit.

3. A kérdőív kiegészül egy új fejezettel, mely a szolgáltatásnyújtás/-igénybevétel módját vizsgálja. A MoS (Modes of Supply, azaz a szolgáltatásnyújtás/-igénybevétel módjai) adatkérés minden év első negyedévében kerül az OSAP 1470-es kérdőívbe, külön olda-lon. Kérjük, a részletekért tanulmányozza a kitöltési útmutató vonatkozó részeit.

Az adatgyűjtés változásai a korábbi években

2017-től az OSAP 1470 ny. számú Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások c. jelentést kizárólag a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül lehet beküldeni.

Az adatszolgáltatásra a https://elektra.ksh.hu/ weboldalon van lehetőség.

Ha az adatszolgáltatással kapcsolatban információra vagy segítségre van szükségük, hívják a 06/80/200-766 ingyenesen hívható zöld számot hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30, pénteken 8:00 és 14:00 óra között, vagy küldjenek e-mailt a következő címre: szolgaltataskulker@ksh.hu.

Az ELEKTRA rendszeren belül az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre az OSAP 1470-es kérdőív beküldésére:

  • manuális kitöltés
  • adat XML feltöltés
  • CSV állományból feltöltés

Ezekkel kapcsolatos részletes leírás.

A tárgyidőszaki adatok feltöltése az „Export” és „Import” lapokon történik.
Az „Információ a bázis-és tárgyidőszaki adatokról” tájékoztatásul jelenik meg, hogy az előző év azonos időszaki adatai és a tárgyidőszaki adatok ellenőrzés céljából szolgáltatásfajtánként összehasonlíthatóak legyenek.

2015-ben a Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszerének új változata (TESZOR'15) került bevezetésre. Az egyes szolgáltatásfajtákhoz tartozó szolgáltatások ez alapján kerültek besorolásra a módszertani dokumentációkban.

2015-től az adatgyűjtés kibővült a kormányzati szerveket érintő ügyletek felmérésével (EBOPS-kódok: 292, 293, 294).

2013-tól a nemzetközi módszertan változása következtében az OSAP 1470 ny. számú Nem-zetközi üzleti és szállítási szolgáltatások c. adatgyűjtés tartalma jelentősen módosult. Új szol-gáltatásfajták (EBOPS-kódok) kerültek bevezetésre, több kód tartalma megváltozott, egyes kódok megszűntek.

2008-tól a következő tételek megfigyelésével bővült a felmérés: Külső gyártás (EBOPS-kód: 002), Bunker üzemanyag (EBOPS-kód: 003).