Ugrás a tartalomhoz

Adatszolgáltatóknak

Adatszolgáltatói kérdőívek

 • Hol kell bejelentenem az IFRS szerinti könyvvezetésre való áttérést?
  Az adatszolgáltatói terhek csökkentése érdekében a KSH a NAV-val kötött megállapodás keretében megkapja az IFRS-ek szerinti beszámoló készítésre és könyvvezetésre való áttérésről szóló információt, így az adóhatóság felé tett bejelentéssel eleget tesznek ilyen tárgyú kötelezettségüknek, nem szükséges az áttérést külön a KSH felé is jelezni.


 • Ki kell-e töltenem adatszolgáltatói kérdőívet?
  Adatszolgáltatóinkat adatszolgáltatási kötelezettségükről e-mailen, vagy postai úton értesítjük, megküldjük a határidőnaplót, amely tartalmazza a beküldendő kérdőív/ek beküldési határidejét és a beküldés módját.

  A statisztikai számjellel (adószámmal) rendelkező szervezetek honlapunkon is tájékozódhatnak adatszolgáltatási kötelezettségükről.
  www.ksh.hu – Adatszolgáltatóknak: / Határidőnapló (OSAP) https://www.ksh.hu/apps/vg.hataridonaplo.hin
  Adja meg érvényes statisztikai számjele első nyolc számjegyét (adószám első nyolc számjegye), majd a „Keresés”-re kattintva megjelenik, mely statisztikai adatlapo(ka)t kell kitöltenie és beküldenie.


 • Hogyan tölthetek ki adatszolgáltatói kérdőívet?
  A kérdőíveket – eltekintve néhány kivételtől – kizárólag az erre a célra kialakított KSH-ELEKTRA informatikai rendszeren (https://elektra.ksh.hu/), elektronikusan lehet kitölteni.
  A rendszer használatáról további információk érhetők el a Gyakran ismételt kérdések pontban: KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés - Gyakran ismételt kérdések

  A kiküldött illetve a honlapon lekérdezhető határidőnaplóban mindig jelezzük, hogy az adott kérdőívet milyen módon, hogyan lehet beküldeni.
  Határidőnapló elérése a honlapon: http://www.ksh.hu/apps/vg.hataridonaplo.hin

  Az egyes kérdőívek kitöltése a KSH-Elektra rendszerben a beküldési határidőt megelőző kb. 10–15 nappal kezdhető meg, amiről minden esetben a regisztráláskor megadott e-mail-címen értesítjük.

  A mintakérdőívek minden év december 15-től elérhetőek honlapunkon a www.ksh.hu - Adatszolgáltatóinknak - Kérdőívek, nyomtatványok menüpont alatt. A Kérdőívek listája almenüben található kérdőívek beküldése kizárólag elektronikus rendszeren keresztül lehetséges, az Excelben kihelyezettek hagyományos módon, postai úton vagy e-mailben küldendők.


 • Nem a KSH által végrehajtott statisztikai adatgyűjtésekről hol tájékozódhatok?
  KSH Országos Statisztikai Adatfelvételi Programjából


 • Milyen lakossági összeírások vannak?
  A lakossági összeírásokról az alábbi helyen tájékozódhat:
  http://www.ksh.hu/elakos
  http://www.ksh.hu/interaktiv_lakossagi

  Az adatfelvételekkel kapcsolatos kérdéseit szíveskedjen jelezni, írásban a lakinfo@ksh.hu címen, vagy telefonon a 0680 200766 (3-as almenü) ingyenesen hívható zöldszámon.


 • Hogyan számoljam a statisztikai állományi létszámot?
  A statisztikai létszám számításának leírása az Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz című dokumentumban érhető el (Érvényes: 2015. január 1-jétől).
  További kérdéseivel forduljon hozzánk írásban a Lépjen velünk kapcsolatba! felületen keresztül, akár regisztráció nélkül is, vagy telefonon a 06-1345-67-89-es információszolgálati telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, és pénteken 8–14 óráig.

Adatszolgáltatási kötelezettség

 • Hogyan kérhetek igazolást (adatokról pályázathoz/arról, hogy nem vagyok adatszolgáltató)?
  A pályázathoz szükséges igazolásért írásban kell a KSH-hoz fordulni. A levélben fel kell tüntetni az igazolást kérő szervezet nevét és törzsszámát (adószám első nyolc számjegye), valamint azt, hogy miért kéri az igazolást. Igazolást az alábbi témákban ad ki a KSH:
  • létszámigazolás (az adott szervezetnél alkalmazásban állók számáról);
  • igazolás arról, hogy az adott szervezet nem adatszolgáltató (nem kell kérdőívet beküldenie a kérdéses időszakban).

  Mindkét esetben keresse az információszolgálat munkatársait írásban a Lépjen velünk kapcsolatba! felületen keresztül, akár regisztráció nélkül is, vagy telefonon a 06-1345-67-89-es információszolgálati telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, és pénteken 8–14 óráig.

Mi a statisztikai fő tevékenység és az adminisztratív fő tevékenység?

A statisztikai adatgyűjtés 2002. január 1-jétől az Európai Unió előírásain alapuló szabályok szerint meghatározott statisztikai fő tevékenység figyelembevételével történik. Ennek megfelelően a KSH a rendelkezésére álló információk alapján minden évben meghatározza a gazdasági szervezetek statisztikai fő tevékenységét, amely esetenként eltérhet a statisztikai számjelben szereplő fő tevékenységi kódtól (9-12. számjegy).

A statisztikai fő tevékenységet évente egyszer vizsgáljuk felül és a rendelkezésre álló adatok alapján aktualizáljuk a következő adatgyűjtési évre.

A statisztikai fő tevékenység nem befolyásolja a hivatalos, adminisztratív fő tevékenység besorolását, amely a statisztikai számjel részét képezi. Az adminisztratív fő tevékenység szerepel az egyéb nyilvántartásokban is (NAV, cégbíróság, stb.).