Ugrás a tartalomhoz

Osztályozások

Besorolás

A honlap nyitóoldalán a felső menüsorban, az ötödik, Osztályozások menüpontban a legördülő lehetőségekből választva tájékozódhat a különböző besorolásokról.


 • Hogyan kérhet segítséget a statisztikai osztályozásokkal kapcsolatban?
  Besoroláskor főszabályként az önbesorolás elve érvényesül. Ezt segítik a KSH honlap Osztályozások menüpontban található osztályozások tartalmi meghatározásai, fordítókulcsok és keresőprogramok. Például: TEÁOR keresőprogram

  Amennyiben az adott tevékenység, termék, szolgáltatás, gazdasági szervezet pontos besorolása – az adott osztályozás struktúrája, az elemek tartalmi meghatározásai, a módszertani útmutató és a fordítókulcsok – ismeretében nem egyértelmű és/vagy vitatott, a KSH Információszolgálatához fordulhat állásfoglalási kérelemmel, kizárólag írásban a Lépjen velünk kapcsolatba! rendszeren keresztül, akár regisztráció nélkül is.

  Az információszolgálat munkatársa a besorolási igény beérkezését követő 5 munkanapon belül tájékoztatást ad a javasolt kódokról, és állásfoglalási igény esetén árajánlatot küld a megrendelőnek. Az árajánlat elfogadásának visszaigazolása után, legfeljebb 15 napon belül megküldi az elkészült besorolási állásfoglalást a megrendelőnek.

  Figyelem! Az egységes és következetes besorolás biztosítása érdekében csak a KSH Információszolgálata ad ki állásfoglalást, kizárólag írásban!

  Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a tevékenység végzésének jogszabályi feltételeire (működési engedély, telepengedély, szakképesítés, iskolai végzettség stb.) vonatkozóan a KSH nem illetékes. Nem a KSH hatáskörébe tartozik a vámtarifaszám (VTSZ), valamint az államháztartási szakágazati és szakfeladat rend.

  VTSZ ügyben a NAV Szakértői Intézete nyújt segítséget: Nómenklatúraosztály, 1163 Budapest, Hősök fasora 20–24. Tel: (1) 402-2231, (1) 402-2233. http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/

  2020. július 1. után a gazdasági kamarák nyújtanak tájékoztatást az egyéni vállalkozáshoz szükséges képesítéshez, illetve a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről. https://mkik.hu/


 • A KSH állásfoglalást felhasználhatja jogi eljárásban?
  A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: stat. tv.) alapján a KSH feladata az Országos Statisztikai Tanács bevonásával a statisztikai módszerek, fogalmak, osztályozások kialakítása, a számjelek meghatározása, készítése, nyilvánosságra hozatala, valamint használatuk kötelezővé tétele, statisztikai regiszter működtetése és ennek alapján névjegyzék készítése. Ezen feladatok végrehajtásához a stat. tv.alapján felhatalmazást kap a KSH felett felügyeletet gyakorló miniszter, hogy a kötelező statisztikai fogalmakat, módszereket, osztályozásokat, névjegyzékeket és számjeleket rendeletben szabályozza.

  A fent hivatkozott miniszteri rendeletben szabályozott osztályozások helyes értelmezésére vonatkozóan a KSH állásfoglalásokat ad ki. Ezen állásfoglalások – miután a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint a Stat tv. egyedi ügyekben nem ruházza fel a KSH-t közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására irányuló hatáskörrel valamely tevékenység besorolása érdekében, ezért a KSH közigazgatási határozat hozatalára sem jogosult – jogi kötőerővel nem bírnak.

Mi a főtevékenység, másodlagos tevékenység, kiegészítő tevékenység?

A statisztikai adatgyűjtés 2002. január 1-jétől az Európai Unió előírásain alapuló szabályok szerint meghatározott statisztikai fő tevékenység figyelembevételével történik. Ennek megfelelően a KSH a rendelkezésére álló információk alapján minden évben meghatározza a gazdasági szervezetek statisztikai fő tevékenységét, amely esetenként eltérhet a statisztikai számjelben szereplő fő tevékenységi kódtól (9–12. számjegy).
A statisztikai fő tevékenységet évente egyszer vizsgáljuk felül és a rendelkezésre álló adatok alapján aktualizáljuk a következő adatgyűjtési évre.
A statisztikai fő tevékenység nem befolyásolja a hivatalos, adminisztratív fő tevékenység besorolását, ami a statisztikai számjel részét képezi. Az adminisztratív fő tevékenység szerepel az egyéb nyilvántartásokban is (NAV, cégbíróság, stb.).

A statisztikai fő tevékenységről bővebb információ az alábbi dokumentumban található: http://www.ksh.hu/docs/files/726821.PDF

A statisztikai számjel lekérdezhető: https://www.ksh.hu/szamjel.