Ugrás a tartalomhoz

PIAAC – Miért fontos a PIAAC?

A PIAAC értékes adatokkal szolgál Magyarország felnőtt lakosságának jelenlegi képességeiről és tapasztalatairól.

A mérés alapján képet kaphatunk arról, hogy az oktatás és szakképzés során elsajátított képességek és tudás hogyan használhatók a munkában és a hétköznapi életben. A PIAAC-mérés segít jobban megérteni, hogy melyek azok a kompetenciák, amelyekre a 21. században szükség van akár a mindennapi életvezetés, akár a munkaerő versenyképességének javítása szempontjából. Az eredmények lehetővé teszik továbbá az oktatásra, a szak- és felnőttképzésre, valamint a foglalkoztatásra irányuló szakpolitikák tényekre alapozó tervezését. A mérés eredményeinek elemzése támogatja a döntéshozókat olyan képzések vagy rendelkezések kidolgozásában, amelyek elősegítik a jobb munkavégzéshez és a hétköznapi életben történő boldoguláshoz szükséges képességek fejlesztését. Az eredményekre alapozva olyan stratégiák kidolgozására nyílik lehetőség, amelyek biztosítják az ország sikerességét, fejlődőképességét és felkészültségét a modern kor kihívásaival szemben.

Végül, de nem utolsósorban a nemzetközi felmérés eredményei alapján összehasonlíthatjuk Magyarország felnőtt lakosságának eredményeit más – a vizsgálatban szintén részt vevő – országok lakosságának eredményeivel.