Ugrás a tartalomhoz

PIAAC – Mit vizsgál a PIAAC?

Az adatfelvétel a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.

A PIAAC első ciklusa az alapvető, hétköznapi életben gyakran használt kognitív képességek négyféle csoportját mérte:

  • szövegértési képesség,
  • elemi olvasási készség,
  • számolási készség és
  • problémamegoldó készség információtechnológiai környezetben

A második ciklusban a szövegértési, olvasási és számolási készség mérése mellett az adaptív problémamegoldó készséget vizsgálják.

A felmérésben szereplő feladatok maguk is életszerűek, a megoldandó problémák olyanok, amilyenek a mindennapi élet során is gyakran előfordulnak.

A vizsgálat fontos részét képezi továbbá különféle háttéradatok gyűjtése (a kitöltő személyek anonimitását megőrizve, kizárólag statisztikai elemzés céljából) a résztvevők iskolai végzettségéről, munkaerőpiaci helyzetéről, az általuk végzett munka jellegéről, azokról a képességeikről, amelyekre a munkavégzés során szükségük van, illetve azokról a képzésekről vagy folyamatban lévő tanulmányokról, amelyekben részt vesznek.