Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Közlemények, tájékoztatók, 2024.01.18.

Élmezőnyben a KSH tudományos folyóiratainak szakmai idézettsége

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tudományos folyóiratai közül a Területi Statisztika 1., a Regional Statistics 2., a Statisztikai Szemle 51. és a Demográfia 85. helyezést ért el a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának listáján szereplő társadalomtudományi folyóiratok szakmai idézettségi rangsorában.

Előkelő helyen szerepelnek a KSH tudományos folyóiratai az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya társadalomtudományi folyóiratainak – a fajlagos független idézetek számán és a kalkulált h-indexen (hatékonyságot és idézettséget egyaránt mutató mérőszámon) alapuló – ranglistáján.

A Területi Statisztika 1., a Regional Statistics pedig 2. helyezett lett 2024-ben, de mindkét folyóirat az elmúlt öt évben is az első öt között szerepelt. A Statisztikai Szemle az 51., a Demográfia pedig – 2023-hoz képest 13 helyet javítva – a 85. helyre került.

A rangsort Sasvári Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense összesen 363 folyóirat figyelembevételével állította össze. Ha egy folyóirat az első 100-ban szerepel a ranglistán, az már jó eredménynek tekinthető.

Területi Statisztika

Évente hatszor megjelenő, lektorált tudományos folyóirat. Tanulmányokat, kutatási és konferenciabeszámolókat, könyvismertetéseket, illetve korábbi cikkekre reflektáló vitacikkeket közöl. A lap célja: a magas színvonalú tanulmányok a területi elemzések tárgykörében elősegítik a kutatók közötti eszmecserét és vitát a regionális kutatások tematikában.
https://www.ksh.hu/terstat

Regional Statistics

Kéthavonta megjelenő, angol nyelvű, lektorált tudományos folyóirat. A lap célja: a magas színvonalú tanulmányok a területi elemzések tárgykörében elősegítik a kutatók közötti eszmecserét és vitát a regionális kutatások témában.
https://www.ksh.hu/terstat_eng

Statisztikai Szemle

Havonta megjelenő tudományos folyóirat, mely a KSH-nak és más intézményeknek az ország társadalmi-gazdasági életét átfogó adatai alapján elemzi és ismerteti a népesség, a gazdaság, a kulturális és szociális élet alakulását. Bemutatja a legkorszerűbb statisztikai vizsgálati módszereket, foglalkozik a statisztika hazai és nemzetközi történetével, áttekinti a magyar statisztikai szervezet működését, beszámol a külföldi országok statisztikai eredményeiről.
https://www.ksh.hu/statszemle

Demográfia

A Demográfia című periodika hazánk egyik legrégebbi népesedéstudományi szakfolyóirata, amely megfelel a legmagasabb tudományos normáknak. Az évente négyszer megjelenő kiadvány a szűken vett demográfia mellett a szociológia, szociálpolitika, társadalomtörténet, közgazdaság-, orvos-, néprajz-, földrajz- és jogtudomány mindazon területeiről közöl írásokat, amelyek a népesedés kérdésköréhez kapcsolódnak. A Demográfia az egyetlen olyan magyar nyelvű társadalomtudományi szakfolyóirat, amely elsősorban a népesedési kérdésekkel kapcsolatos cikkeket jelentet meg.
https://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia

Tudjon meg többet a Központi Statisztikai Hivatal kiadványairól a következő linken: https://www.ksh.hu/folyoiratok

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: (+36-1) 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu