Ugrás a tartalomhoz

Bevezető és általános leírás a 2022. évi népszámlálásról


A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvényt (a továbbiakban: népszámlálási törvény) módosította a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény, amelynek alapján, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a természetes személyekről és lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani Magyarország területén, a 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével. Az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani, az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni, az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart.

2022-ben tizenhatodik alkalommal kerül sor hazánkban népszámlálásra. Egyedülálló módon ez az egyetlen olyan adatforrás, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét. A népszámlálás az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálás a háztartásokkal mint a társadalom legkisebb gazdasági egységeivel, valamint a családokkal mint a személyek legszorosabb rokoni közösségeivel, továbbá a lakásokkal és lakóépületekkel kapcsolatos információk segítségével egyaránt képes minden területi szintre vonatkozóan kielégíteni a hazai és a nemzetközi adatigényeket. A területi részletezettség lehetővé teszi, hogy országos, regionális, megyei, járási és településszinten bármilyen más tetszőleges, akár a településnél kisebb területi egységekre is adatok álljanak rendelkezésre. Az adatok elősegítik a helyi társadalom összetételének, térbeli jellemzőinek jobb megismerését, megalapozzák az egyes területekre vonatkozó döntés-előkészítést, döntéshozást, valamint kutatást és elemzést egyaránt.

A népszámláláskor gyűjtendő adatokat az Európai Unió 763/2008/EK népszámlálási keretrendelete és kapcsolódó végrehajtási rendeletei részletesen rögzítik. A magyar népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, köztük a gyűjtendő adatok körét a népszámlálási törvény írja elő. A népszámlálás végrehajtásáról a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete (a továbbiakban: végrehajtási rendelet), valamint a Kormány 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelete intézkedik.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papíralapú kérdőívek nélkül.

A népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között kerül sor.