Ugrás a tartalomhoz

A számlálóbiztosi hálózat


A népszámlálás terepen történő adatgyűjtési tevékenységét a számlálóbiztosok látják el. A számlálóbiztosi hálózat létszámának meghatározására a 2021. évi Helységnévtárban közölt népességadatok, valamint a várható internetes önkitöltés figyelembevételével került sor. Ennek alapján a népszámlálás megfelelő szintű végrehajtásához a KSH országosan kb. 28 000 főben határozza meg a számlálóbiztosi hálózat létszámát. Minden polgármesteri és közös önkormányzati hivatal irányszámokat kap arra vonatkozóan, hogy hány számlálóbiztos szükséges a helyi népszámlálás lebonyolításához. A számlálóbiztosi létszámra vonatkozó irányszámok a települések polgármesteri hivatalaival, illetve a közös önkormányzati hivatallal kötött együttműködési megállapodásokban kerülnek rögzítésre.

A végrehajtási rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában leírtak szerint „a KSH iránymutatása alapján a számlálóbiztosi hálózat létrehozása és folyamatos működtetése az adatfelvétel biztosítására, a számlálóbiztosi megbízási szerződések megkötése, a számlálóbiztosok igazoló okmányokkal, összeíráshoz szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszközökkel és segédanyagokkal, nyomtatványokkal való ellátása a helyi népszámlálási felelős feladata”. A jelentkezők előzetes kiválasztásához a KSH előre meghatározott kiválasztási és megfelelési szempontrendszert fogalmaz meg.

A szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga ugyancsak otthoni felkészülés keretében történt elvégzése, valamint a gyakorlófeladat sikeres teljesítése után a számlálóbiztosok feladata:

  • az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;
  • a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése;
  • folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása;
  • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról;
  • megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak;
  • az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatványleadása.