Ugrás a tartalomhoz

Előzetes felkészülés számlálóbiztosi munkára, szerződéskötés


A végrehajtási rendelet, valamint a 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet a népszámlálás végrehajtásában közreműködő egyes szereplők számára megfogalmaz a felkészüléssel, képzéssel kapcsolatos feladatokat és elvárásokat.

A számlálóbiztosi feladatra jelentkezőknek képzési kötelezettségük van. A számlálóbiztosok feladata az otthoni, egyéni felkészülés keretében a szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátítása és az elektronikus vizsga elvégzése. Az előzetes felkészüléshez szükséges, a KSH által előállított tananyagokat és egyéb oktatási segédleteket a helyi népszámlálási felelős küldi ki a képzések megkezdése előtt. A képzések indítása várhatóan 2022. szeptember elején kezdődik.

A számlálóbiztosok általi interjús lekérdezés kizárólag elektronikus eszközökkel történik majd, ami indokolja az eddigiektől eltérő képzési struktúra kialakítását minden szereplő számára. A felkészülés során – a megfelelő kérdezéstechnikai, kommunikációs és szakmai ismereteken túl – kiemelt hangsúlyt kap az eszköz- és rendszerhasználat a számlálóbiztosi tananyagokban, valamint a vizsgákban egyaránt. A felkészülés során tekintettel kell lennünk az éppen aktuális járványügyi helyzetre, a személyes jelenlétet, illetve kontaktust igénylő jelenlét kockázatosnak bizonyulhat a népszámlálás idején. Ennek tudatában a KSH az e-learning alkalmazásával megvalósítható egyéni felkészülést támogatja.

Az e-learningben történő egyéni felkészülést követően a jelentkezőknek vizsgát kell tenniük, ami az oktatási anyagban ismertetett legfontosabb tudnivalók elsajátítását ellenőrzi. Sikertelen vizsga esetén a jelentkező meghatározott időn belül újra próbálkozhat. Sikeres vizsgát követően történhet meg a szerződéskötés, valamint az elektronikai eszköz, segédanyagok, nyomtatványok átadása (átadás-átvételi nyilatkozat aláírása). Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi feladatok ellátására. Sikeres vizsga és szerződéskötés után válik „aktív szereplővé” az adott számlálóbiztos a végrehajtás szervezésében.

A számlálóbiztosoknak az éles terepmunka megkezdése előtt meghatározott számú gyakorlókérdőívet is szükséges kitölteniük. A számlálóbiztos csak a – felülvizsgáló által ellenőrzött – gyakorlófeladatok teljesítése után kezdheti meg az éles adatfelvételt. A megfelelő színvonalú munkavégzést támogatva az önálló felkészülés és számonkérés írásbeli konzultációs lehetőséggel egészül ki, amely során az egyedi, legtöbb problémát jelentő kérdések megválaszolása történik. A terepmunka akkor kezdhető meg, ha az elméleti és a gyakorlati felkészülési feladatokat a számlálóbiztos elvégezte.