Ugrás a tartalomhoz

EKOP - Hírek, aktualitások

 • A projekt előrehaladása (2012.04.23.)
  Köszönetet mondtunk mindazoknak, akik kipróbálták az új fejlesztés egyik legfontosabb elemét, a kérdőív-kitöltő alkalmazást és megosztották velünk véleményüket. Javaslataikat hasznosítani fogjuk!
  Az eddig beérkezett vélemények (pdf, 96 KB).
 •  

 • A projekt előrehaladása (2012.03.08.)
  Az adatszolgáltatói kliens kérdőívkitöltő modulját az adatszolgáltatók éles üzemben használhatják. Lehetőség nyílik egy regisztráció nélküli mintakérdőív kitöltésére és beküldésére – így megismerve az új felhasználói felületet, felkészülnek a statisztikai adatszolgáltatás új adatszolgáltatói klienssel történő teljesítésére. A hibátlanul kitöltött kérdőívet beküldhetik, a beérkezett véleményeket adatbázisban gyűjtjük.
  Mintakérdőív (pdf, 180 KB).
 •  

 • A projekt előrehaladása (2012.02.14.)
  A korábban meghirdetett második szakmai nyílt napra akkora volt az érdeklődés, hogy a mai napon két prezentációt is kellett tartani. Az adatgyűjtéssel, kérdőív-tervezéssel és szerkesztéssel, adatellenőrzéssel foglalkozó kollégák részére tartott bemutatón a KSH fejlesztésben és kérdőív-szerkesztésben résztvevő munkatársai részletesen bemutatták az egyes alkalmazások működését és használatát. A bemutatókon készült képeket:

      

 •  

 • A projekt előrehaladása (2012.01.31.)
  A mai napon került bemutatásra az Elektra rendszer a KSH felsővezetői részére. A bemutatón a Hivatal teljes felső vezetése, a főosztályvezetők és régióigazgatók is részt vettek. Az előadások keretében az egyes alkalmazások mindegyike működés közben is bemutatásra került. Az előadáson bemutatott prezentáció (pps, 2 538 KB).
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.12.13.)
  A mai napon megtartott vezetői kollégiumon a KSH elnöksége részére bemutatásra került az Elektra rendszer. A prezentáció (pps, 3 608 KB) célja elsősorban az EKOP projekt lezárulásáról és a fejlesztések megvalósulásáról való beszámolás volt, de a felmerült kérdésekre történő válaszadás során az üzemelő alkalmazások is röviden bemutatásra kerültek.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.11.30.)
  A mai napon megtörtént az Elektra rendszer hivatalos átadás-átvétele. Az átadás-átvétel keretében újabb, rögtönzött tesztek elvégzésére is sor került. A hivatalos dokumentumok rögzítik, hogy 10 olyan kisebb hibacsoport is van az átadott rendszerben, melyek ugyan az átvételt nem akadályozzák, de kijavításuk KDIV alapvető feladata. A javításoknak december 15-ig meg kell történniük.
  A KSH projektvezetése és a KDIV képviselői megegyeztek abban, hogy a projektszervezetet a kiemelt jótállási időszak végéig fenntartják. Ennek keretében megmarad a KDIV által működtetett hibabejelentő és hibajegy kezelő rendszer, a dokumentum menedzsment rendszer, valamint a KDIV-nek a rendszerekhez történő hozzáférési lehetőségei.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.11.29.)
  A KSH és a KDIV munkatársai együttesen megtartották a projektzáró rendezvényt. Ugyanezen a napon egy jól sikerült nyílt napra is sor került, melyen – a KSH munkatársai mellett – több adatszolgáltató képviselője is megjelent. A Hivatalnak a projekt keretében beszerzett eszközökre sikerült öt évre kiterjedő vagyonbiztosítást kötnie. A biztosítás feltételei rendkívül előnyösek, a teljes ötéves díjtétel nem éri el az egy millió forintot.
  A rendezvényeken tartott előadások anyagai: Prezentáció1 (pps, 1 057 KB); Prezentáció1 (pps, 3 726 KB)
  A rendezvényeken készült képek:

      
      

 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.11.28.)
  Megtörtént az újonnan fejlesztett rendszer informatikai biztonsági átvizsgálása. Az ún. sérülékenység-vizsgálatokat a Kancelllár.hu, Magyarország piacvezető információbiztonsági cége végezte. A tapasztalatokat az IT infrastruktúra osztály, a Kancellár.hu és a KDIV munkatársai december első hetében fogják elemezni, és a KDIV a szükséges módosításokat a kiemelt jótállási időszakban végre fogja hajtani. A hibajavítások elvégzése a vállalkozói végszámla befogadásának feltétele.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.11.24.)
  Megkezdődött az új Elektra rendszer átadás-átvétele. Az eljárás során a KSH és a KDIV munkatársai közösen áttekintik a fejlesztés állását, a funkciók megvalósulását, a még nyitott hibajegyeket. Elvégződnek azok a kijelölt tesztek, amelyeket a felek rögzítettek a dokumentumtárban.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.11.18.)
  A Hivatal a projekt előrehaladását felügyelő szervtől engedélyt kapott további kisebb beszerzések végrehajtására. A beszerzendő eszközök között szerepelnek új számítógépek a kérdőívszerkesztőknek és az Elektra rendszert karbantartó programozóknak, két színes nyomtató-másológép a kérdőívek nyomtatásához. A beszerzésekre az idő rövidsége miatt a központosított közbeszerzés keretében (KEF) kerül sor. A megkötött szerződések értelmében minden szállító köteles termékeit november 30-ig leszállítani.
 •  

 • Meghívó a KSH nyílt napra (pdf, 150 KB)
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.10.28.)
  Megkezdődtek az új Elektra rendszeren a teljes körű tesztelések. Először öt kisebb, egyszerűbb kérdőív megrajzolás utáni megszemélyesítése, adatszolgáltatói kliensben való megszemélyesítése, adatokkal való kitöltése és az adatgyűjtői valamint az ellenőrző rendszerbe való beküldése történt meg.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.10.25.)
  Az elkészült tervekből Elnök asszony által kiválasztásra került az Elektra rendszer logója. Az egyik terv minimális módosításával előállt az az embléma változat, amit a rendszer mostantól használhat.
 •  

   

 • A projekt előrehaladása (2011.10.05.)
  A Váti Nonprofit Kft. éves helyszíni ellenőrzést tartott a KSH-ban 2011.10.05-én, hiányosságokat a jegyzőkönyv nem tárt fel.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.10.03.)
  Véglegesedett az infrastrukturális környezet, a Vállalkozó elkezdhetett dolgozni a végleges környezetben. Megindult a rendszerek tesztelése. Elkezdődtek a kulcsfelhasználói oktatások.
 •  

        

   

 • A projekt előrehaladása (2011.09.22.)
  Lezárult az ELEKTRA elnevezéshez kapcsolódó logó tervezési akció. Több terv is érkezett:

  Logó tervek (pdf, 128 KB)
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.09.12.)
  Megkezdődött a megrendelt hardver infrastruktúra beszállítása a Hivatalba. A szállítás második lépcsője szeptember 19-re várható, és ekkora érkeznek meg a megrendelt szoftver licencek is.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.08.22.)
  A projektvezetés nagy örömére megérkezett az első kifizetési kérelem jóváhagyása a felügyeleti szervtől.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.08.04.)
  Az alkalmazás fejlesztő Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft határidőre átadta fejlesztéseit. Megkezdődhet a kérdőív-szerkesztő és -kitöltő alkalmazás tesztelése. Sajnos a rendszerek telepítése még várat magára, mert a szükséges hardverek és szoftverek még nem érkeztek meg.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.07.20.)
  A projekt vezetése, tekintettel az időközben lehetővé vált központosított közbeszerzésre, visszavonta a projekt informatikai eszközeinek és az azok kezeléséhez szükséges oktatásoknak a beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívását. A döntéstől a projekt vezetése a beszerzések felgyorsulását várja.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.07.15.)
  Bővült a projekt adminisztráció. Molnár Katalin Evelin - új kollégaként - segíti Koncz Ágnes projektadminisztrátori munkáját. A projektvezetés döntése értelmében Perjés Zoltánné szakmai, szakértői tevékenysége is nagyobb hangsúlyt kap. Munkájával - eddigi tevékenysége megtartása mellett - elsősorban a projektvezetés, és ezen belül is Nagy Sándor, munkáját segíti.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011.07.05.)
  A Hivatal vezetése elnökségi ülés keretében - többek között - megtárgyalta az EKOP projekt előrehaladásáról szóló jelentést. A megbeszélésen a projekt vezetését Kópházi József, Hegyi Csaba és Nagy Sándor képviselték.
  Az elnökség tárgyalt a várható feladatokról és az elkészülő alkalmazás Hivatalon belüli bevezetésének módjáról. Ennek keretében döntés született arról, hogy a kérdőív-szerkesztési feladatokba be kell vonni a szakstatisztikai főosztályokról egy-egy, informatikában - de különösen programozásban - jártas képviselőjét is.

  Véglegesen eldőlt, hogy az új alkalmazás neve ELEKTRA lesz.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011. 06. 21.)
  A Központi Statisztikai Hivatal Fényes Elek termében sor került a Hivatal elnöksége és főosztályvezetői részére a projekt állását tükröző, a fejlesztéseket bemutató és a jövőbeni feladatokat ismertető rendezvényre. A mintegy kétórás bemutató - a külső és belső fejlesztői csapat nagy örömére - igen pozitív visszhangot váltott ki.

  A bemutatott prezentáció (pps, 540 KB)
  A bemutatón készült képek
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011. 06. 16.)
  A Váti Nonprofit Kft. és az európai uniós projektek közbeszerzéseit felügyelő Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (NFÜ) jóváhagyásával hivatalosan megjelent a projekt megvalósításához szükséges hardver és szoftvereszközök beszerzését célzó nyílt közösségi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása. Ebben a formában a Hivatal olyan szervereket, adatmentő eszközöket és szoftvereket kíván beszerezni, melyek központosított közbeszerzésből nem érhetők el.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011. 05. 31.)
  A megkötött szerződésnek megfelelően, a megadott tematika szerint lezajlott a belső fejlesztők oktatásának első szakasza.

  Tematika (pdf, 187 KB)

  Az oktatásról készült képek:
 •       

 • A projekt előrehaladása (2011. 05. 31.)
  Benyújtottuk a projekt Közreműködő Szervezetként eljáró Váti Nonprofit Kft. felé az első kifizetési kérelmet.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011. 05. 13.)
  A Projekt Irányító Bizottság (PIB), május 9-i ülésén, a május 5-i bemutatót értékelve, határozatban támogatta azt a javaslatot, hogy a projekt állásáról a Hivatal felsővezetése is tájékoztatást kapjon.
  Világossá vált az is, hogy a projekt megvalósulásához kapcsolódó belső vállalások teljesítéséhez a KSHXML csoport munkatársainak Java és Flash továbbképzést kell tartani. Az oktatások megtartására az ilyen témákban a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. munkáját segítő Areba Bt.-t kértük fel.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011. 05. 06.)
  2011.05.04-én megszületett a Hivatal és a Visoft Kft. közötti szerződés az informatikai minőségbiztosítási feladatok ellátására. A kollégák már másnap megkezdték a munkát, valamint részt vettek az alkalmazásmodellek bemutatóján is.
  2011.05.05-én a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. a projekt statisztikai szakmai munkacsoportjának is bemutatta az adatszolgáltatói és az adatgyűjtői alkalmazás működő modelljét. Az alkalmazások ebben a formában egyöntetű elfogadásra találtak. Ugyanezen a napon a statisztikai szakmai munkacsoport tagjai is jóváhagyták a végleges fejlesztési irányokat.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011. 04. 28.)
  A Rendszertechnikai osztály munkatársai - a beszállítók segítségét igénybe véve - a KSH informatikai hálózati rendszerébe integrálták azokat a forgalomirányítási és hálózatbiztonsági aktív eszközöket, amelyek a projekt fizikai megvalósításához, a majdani infrastruktúra magasszintű védelméhez kellenek. Az eszközök kezelésére a kijelölt munkatársak megkapták a megfelelő képzést.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011. 04. 26.)
  Az igények és a fejlesztői lehetőségek összehangolása érdekében a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (a rendszer fejlesztője) javaslatot tett egy olyan JavaScript komponens csomag beszerzésére, ami lényegesen komfortosabbá teszi az adatgyűjtői vékonykliens alkalmazás használatát.
  Az informatikai fejlesztés minőségbiztosítására a Visoft Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A projekt sikere szempontjából nagy segítség, hogy a Kft. egyes tagjai korábban már részt vettek a KSHXML rendszer átvilágításában, és javaslatot is tettek annak továbbfejlesztésére.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011. 04. 18.)
  A 2011.03.31-én átadott dokumentumok több körben is megvitatásra kerültek, és több módosítás is született bennük. Ezzel az iteratív megoldással sikerült a különböző specifikációs dokumentumokat a lehető legpontosabban a felhasználói igényekhez hangolni.
  A projekt irányító bizottságának ülésén döntés született arról, hogy az informatikai fejlesztések minőségének ellenőrzésére, a projektvezetés segítésére kerüljön bevonásra egy ebben jártas cég. Az ajánlati felhívásokkal és árajánlatkéréssel a projekt vezetése több lehetséges partnert is megkeresett. Ugyanezen az ülésen döntés született arról is, hogy az új rendszer az előírt export-import funkciókat hogyan és milyen programokon keresztül valósítsa meg.
 •  

 • A projekt előrehaladása (2011. 03. 25. – 2011. 04. 07.)
  A projekt 2011. március 31-én elérkezett az első mérföldkőhöz: a fejlesztést végző vállalkozó átadta a rendszerterveket, amelyek alapján kezdetét veheti az elektronikus adatgyűjtő rendszer fejlesztése. A projekt műszaki tartalmáról bővebben a A projekt műszaki leírása állományból tájékozódhatnak az érdeklődők.

 

 • A közbeszerzési eljárás eredményhirdetése


  A KSH elektronikus adatgyűjtési rendszerének fejlesztése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2010. december 17-én került sor. A nyertes a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft., amellyel 2011. január elején kötötte meg a KSH a vállalkozói szerződést. 2011. január 6-án került sor a hivatalos projektindító ülésre, amin a nyertes vállalkozó képviselői és a KSH-oldali projekttagok vettek részt. A szakmai munka az interjúk lefolytatásával vette kezdetét.
  Az elkövetkezendő szűk egy év alatt megvalósul egy olyan rendszer fejlesztése, amely egyrészt alkalmas a lehető legtöbb KSH kérdőív gyors elektronizálására, szerkesztésére, ugyanakkor a felhasználók számára logikus, egyszerűen kezelhető, lehetővé teszi az adatimportálást, valamint teljesíti az adatminőségi elvárásokat. Lehetővé teszi, hogy a KSH felé beküldött adatok automatikus befogadását követően azok az adatelőkészítő rendszerekbe automatikusan betölthetőek legyenek. Az új elektronikus rendszerbe az érintett ügyfelek pedig az Ügyfélkapun keresztüli azonosítást követően fognak tudni belépni.
  A fejlesztés során további célkitűzés, hogy a rendszer nemcsak stabilan és biztonságosan működjön, hanem az üzemeltetés is költséghatékony legyen, valamint a tervezők gondoltak az esélyjavító funkciók (pl. gyengénlátók számára) beépítésére is.

 

 • A projekt előrehaladása (2010. 11.19. – 2010. 12. 20.)
  A Központi Statisztikai Hivatal elektronikus adatgyűjtési rendszerének fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2010. december 17-én került sor.

 

 • A projekt előrehaladása
  A KSH elektronikus adatgyűjtési rendszerének fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok bírálata továbbra is folyamatban van. Az eredményhirdetést követően a döntésről beszámolunk a honlapon.

 

 • A KSH elektronikus adatgyűjtési rendszerének fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárásra beküldött ajánlatok bontási határidejének leteltekor, 2010. október 21-én Kópházi József projektfelelős, a KSH főosztályvezető jelenlétében - megtörtént a beérkezett ajánlatok felbontása. Az eredményhirdetésre várhatóan 2010. november 19-én kerül sor.

 

 • A projekt előrehaladása (2010.04.23. – 2010.09.14.)
  Az Európai Unió hivatalos lapjának közbeszerzési értesítője a Tenders Electronic Daily (TED) 2010. szeptember 7-én közzétette a KSH elektronikus adatgyűjtési rendszerének fejlesztésére vonatkozó ajánlati felhívást. A kiírás a hazai Közbeszerzési Értesítőben szeptember 10-én jelent meg.
  A részvételi határidő 2010. október 21., az eredményhirdetés tervezett időpontja 2010. november 19.

 

 • A projekt előrehaladása (2010.03.27. – 2010.04.22.)
  A projekt a pályázati célok szerint és az előzetesen megfogalmazott ütemezés szerint rendben halad, csúszások nincsenek. Egyetlen tényező hordozza magában a késedelmes teljesítés kockázatát: a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. Az ajánlati dokumentációt a felhívás megjelenésétől már több, mint tíz potenciális ajánlattevő vette fel. Az ajánlattételi határidő május 10. 14:00, ekkor történik meg várhatóan az ajánlatok bontása is.
  Az időszakos projektvezetői megbeszéléseket rendre megtartották. A tájékoztatási kötelezettségekről egyeztetést folytak. Megkezdődött továbbá az 01. számú PEJ-hez szükséges adatgyűjtés és előkészület. Az elektronikus és papír-alapú projekt dokumentumtár aktualizálása folyamatos a keletkező új projektdokumentumok alapján. A dokumentumtárhoz minden érintett projekttag rendelkezik hozzáféréssel.
  A KSH projekttel kapcsolatos saját teljesítései haladnak, a fejlesztők az EMU-ba rögzítik az óraszámokat.