Ugrás a tartalomhoz

Statisztikai Szemle – Publikációs etikai szabályzat

A szerkesztők és a szerkesztőbizottság feladatai

Publikációs döntés: A Statisztikai Szemle főszerkesztője fogadja be a szerkesztőséghez érkezett, a folyóirat profiljába illő kéziratok közül azokat, amelyek színvonala megfelel az elvártnak. E döntési folyamat során a főszerkesztő a szerkesztőbizottsággal és a bírálókkal konzultál. Feladatát a szerkesztőbizottság iránymutatásai szerint, a hatályos jogszabályoknak megfelelően látja el, különös tekintettel a rágalmazással, a szerzői joggal és a plágiumgyanúval kapcsolatos kérdésekre.
A publikációról szóló végső döntést a lap felelős kiadója hozza meg.

Fair play: A szerkesztőség a szerzők személyére tekintet nélkül értékeli a beérkezett kéziratok szellemi tartalmát.

Titoktartás: A főszerkesztőnek és a szerkesztőség további tagjainak tilos bárkinek információt szolgáltatniuk a benyújtott kéziratokról a társszerzőkön, a kiadón, a (lehetséges) lektorokon és más tanácsadókon kívül.

A bíráló feladatai

Hozzájárulás a szerkesztőségi munkához: A lektor javaslatot tesz a tanulmány megjelentetésére vagy annak elutasítására, segítséget nyújtva ezzel a főszerkesztő számára a publikációs döntéshozatalban. Segíti a szerzőt – ha az szükséges – tanulmánya tudományos színvonalának emelésében.

Gyorsaság: A lektor ésszerű időn belül nyilatkozik, hogy vállalja-e a felkérést. Amennyiben úgy érzi, hogy nem eléggé felkészült a tanulmány kutatási szakterületén, vagy tudja, hogy részéről a gyors lektorálás lehetetlen, jelzi e tényt a főszerkesztőnek, és egyúttal kéri kimentését a lektorálási folyamatból.

Titoktartás: A lektornak a véleményezendő kéziratot bizalmasan kell kezelnie. A kéziratokról mással tilos konzultálnia.

Tárgyilagosság: A lektornak a kéziratot objektíven kell értékelnie, véleményét egyértelműen, érvekkel alátámasztva kell kifejtenie. A szerző személyét érintően kritikát nem fogalmazhat meg.

Közzététel és összeférhetetlenség: A lektornak a kézirat értékelése során szerzett információkat bizalmasan kell kezelnie, azokat saját előnyére tilos felhasználnia. A lektor azon kéziratokat nem bírálhatja, amelyek bármely szerzőjével, illetve a szerző intézményével versenyben, együttműködésben vagy más kapcsolatban áll, és ennek következtében összeférhetetlenség merülhet fel.

A szerzők feladatai

Közlési alapelvek: A szerző kutatási beszámolójának pontosan kell ismertetnie az eredeti kutatást, illetve annak háttéradatait oly módon, hogy az a vele kapcsolatban érkező vitának is megfeleljen. Az adatok és a referenciák körét olyan részletezettséggel kell közölnie, hogy a kutatás – a tanulmány alapján – más számára is megismételhetővé váljon.

Eredetiség és plágium: A szerzőnek biztosítania kell, hogy az általa készített tanulmány egésze eredeti munka, és amennyiben mások munkáját és/vagy szavait használja, azt megfelelően hivatkozva, idézve tegye. A plagizálás bármely formája etikátlan publikációs gyakorlatnak minősül és elfogadhatatlan.

Többszörös publikálás: Azonos tanulmány több lapban történő megjelentetése etikátlan és elfogadhatatlan. Konferenciakötetben megjelent publikáció változatlan utánközlése szintén nem elfogadható, de ez esetben kisebb átdolgozás mellett benyújtható a tanulmány a folyóirathoz.

Szerzőség: A publikációk szerzőségének azokra kell korlátozódnia, akik érdemben hozzájárultak a tanulmány koncepciójához, tervezéséhez, kivitelezéséhez vagy értelmezéséhez. Mindazok, akik jelentős munkát végeztek a tanulmány elkészítésében, társszerzőként kell, hogy szerepeljenek. Azokat, akik a kutatás bizonyos lényeges részfeladatában vettek részt, közreműködőként kell megnevezni. Az elsőként feltüntetett szerzőnek biztosítania kell, hogy valamennyi társszerző szerepeljen a kéziratban, illetve azt is, hogy a társszerzők lássák és elfogadják a kézirat publikálásra benyújtott végső változatát.

Alapvető hibák a publikált tanulmányban: Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot észlel a már megjelent munkájában, köteles azt haladéktalanul jeleznie a főszerkesztőnek, és együtt kell működnie annak helyesbítésében.