NyitóoldalSzerkesztőségünk

Statisztikai Szemle - Szerkesztőségünk

A folyóiratról

 

A Statisztikai Szemle a Központi Statisztikai Hivatal havonta megjelenő tudományos folyóirata, mely a Hivatalnak és más intézményeknek az ország társadalmi-gazdasági életét átfogó adatai alapján elemzi és ismerteti a népesség, a gazdaság, a kulturális és szociális élet alakulását. Bemutatja a legkorszerűbb statisztikai vizsgálati módszereket, foglalkozik a statisztika hazai és nemzetközi történetével, ismerteti a magyar statisztikai szervezet működését, beszámol a külföldi országok statisztikai eredményeiről.A folyóiratot 1923-ban alapította Szabóky Alajos, a KSH akkori igazgatója – Buday László, volt igazgató hathatós közreműködésével – Magyar Statisztikai Szemle néven. A folyóirat elvi szerkesztését a KSH mindenkori vezetője (1929-től elnöke) irányította és irányítja ma is. Korábban olykor az elnök jegyezte szerkesztőként, avagy főszerkesztőként is a lapot. Az első szerkesztő Dobrovits Sándor, a későbbi elnök volt (1923. évi 1. számtól az 1939. évi 5. számig). Őt Elekes Dezső követte a szerkesztői munkakörben, aki az 1944. évi 12. számig volt szerkesztő. Thirring Lajos vette át a most már felelős szerkesztői posztot 1945 januárjában az 1948. évi 12. számmal bezárólag. Ebben az időszakban, 1948 folyamán Thirring mellett Elekes Dezső elnökként főszerkesztő is volt. Az 1949. évi 1. számtól az 1957. évi 7. számig Péter (Pikler) György jegyezte a Szemlét szerkesztőként. Közben, az 1954. évi 8. számtól az 1959. évi 2. számig Rédei Jenő felelős szerkesztőként működött közre a lap előállításában. Az 1959. évi 3. számtól az 1967. évi 3. számig Kenessey Zoltán, majd az 1967. évi 4. számtól az 1973. évi 6. számig Gyulay Ferenc felelős szerkesztők voltak. E cím megszűnésével, az 1973. évi 7. számtól 1990. évi 3. számmal bezárólag Gyulay Ferenc főszerkesztőként irányította a szerkesztőséget. (Az 1954. évi 8. számtól az 1973. évi 6. számig terjedő időszakban a felelős szerkesztő mellett főszerkesztők voltak Péter György és Huszár István elnökök.


Szerkesztőbizottság első ízben 1948-ban működött közre a szerkesztésben – egyetlen évig, majd a felelős szerkesztői és a főszerkesztői státusok kialakításával egyidejűleg újra létrehozták a Szerkesztőbizottságot. A felelős szerkesztői státus megszűnésével az 1973. évi 7. számtól a 2018. évi 2. számig a bizottság elnöke a Hivatal mindenkori elnöke volt. Jelenleg Szaló Péter tölti be ezt a tisztséget.


Az 1990. évi 4. számtól az 1998. évi 12. számmal bezárólag Visi Lakatos Mária, az 1999. évi 1. számtól a 2006. évi 10–11. számig Hunyadi László, a 2006. évi 12. számtól a 2010. évi 10–11. számig Lakatos Miklós, a 2010. évi 12. számtól a 2012. évi 2. számig ismét Hunyadi László, a 2012. évi 3. számtól a 2018. évi 2. számig Hüttl Antónia látta el a főszerkesztői feladatokat. Jelenleg Dusek Tamás tölti be ezt a tisztséget.


Szerkesztőségünk


Szerkesztőbizottság elnöke: Szaló Péter


Főszerkesztő: Dusek Tamás


Szerkesztőbizottság tagjai: Bod Péter Ákos, Bozsonyi Károly, Hajdu Ottó, Harcsa István, Józan Péter, Kotosz Balázs, Kovács Péter, Lakatos Miklós, Rappai Gábor, Sándorné Kriszt Éva, Spéder Zsolt, Szabó Péter, Vargha András, Vastag Gyula, Vita László


Osztályvezető: Polónyi Katalin


Szerkesztők: Bartha Éva, Kondora Cosette


Tördelőszerkesztő: Bartha Éva


Levelezési címünk: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7.


Telefon: 345-6141, 345-6908


E-mail: statszemle@ksh.hu


A szerkesztőség címe: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7.


Kiadványaink forgalmazása


Kiadványaink megvásárolhatók:


A Központi Statisztikai Hivatal Információszolgálatán (1024 Bp. Fényes Elek u. 14–18., Telefon: 345-6560, nyitva tartás: hétfő-csütörtök 9–15 óráig, péntek 9–12 óráig)


Kiadványaink megrendelhetők:


A Központi Statisztikai Hivatal Marketing osztályán (telefon: 345-6560, 345-6283 fax: 345-6699)


A Statisztikai Szemlét előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzlet (1089 Bp. Orczy tér 1.). Előfizethető közvetlen a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, valamint e-mailen (hirlapelofizetes@posta.hu) és faxon (303-3440).


Előfizetési díj: fél évre 6000 Ft, egy évre 10800 Ft (példányonként 1000 Ft)