Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. (AKI)

A szervezet neve:

AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. (AKI)

Intézményi elérhetőség:

Budapest, Zsil u. 3, 1093
statisztika@aki.gov.hu
A statisztikai tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket megválaszolja Demeter Edit (demeter.edit@aki.gov.hu, +3670-501-1004).

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) hosszú évtizedek óta Magyarország legjelentősebb agrárközgazdasági adatbázisokkal és szakpolitikai tapasztalattal rendelkező, köz- és állami feladatokat ellátó kutató- és tudásközpontja. Az AKI és jogelődjei tevékenységével 1954 óta áll a magyar agrárgazdaság, a magyar vidék szolgálatában. Az intézet több mint 100 munkatársának egyharmada kutatással, a többi információszervezéssel és -elemzéssel foglalkozik. Tevékenységével hozzájárul a gyakorlati kormányzati munka és az agrárpolitika tudományos megalapozásához, ugyanakkor tudatosan törekszik arra, hogy eredményeit az agrárgazdaság szereplői és partnerei számára hozzáférhetővé tegye. Az Agrárstatisztikai Információs Rendszer megkönnyíti az ágazati szereplők, az agrárirányítás és az agrárkutatás munkáját, a feldolgozott információk széles körű disszeminációja, a különböző felhasználói csoportok (termelők, feldolgozók, szakmai szervezetek, irányító szervek) döntéshozatali mechanizmusának megalapozásával és elősegítésével. Az AKI három pillére az Információs Rendszerek, az Agrárgazdasági, illetve a Fenntarthatósági Kutatások Igazgatóság. Az intézet kutatásainak középpontjában az EU Közös Agrárpolitikája áll, emellett figyelemmel kíséri a mezőgazdaság és az élelmiszeripar globális trendjeit, a versenyképességet, a jövedelemelosztás arányait, a birtokpolitikát. Kutatja továbbá a vidéken élők megélhetési lehetőségeit és jövedelemviszonyait, a környezet állapotát, valamint a vidéki értékek megőrzésének módjait. Az Információs Rendszerek Igazgatóság a kutatás és a gyakorlat számára is fontos EU-konform információs rendszereket működtet, amelyekkel uniós adatszolgáltatási kötelezettségeink is teljesíthetők. Ezek a következők:

  • Tesztüzemi rendszer (FADN)
  • Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR)
  • Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

Az AKI, mint a HSSZ tagja hivatalos statisztikai adatgyűjtést végez, mely során 15 OSAP adatgyűjtést hajt végre.

  • Az agráriumhoz, azon belül a mezőgazdasági termeléshez, a mezőgazdasági inputellátáshoz, valamint az élelmiszeriparhoz kapcsolódó adatgyűjtések.
  • Információ gyűjtése a gazdálkodás során felhasznált inputanyagok értékesítéséről (műtrágya, növényvédő szer, vetőmagok és mezőgazdasági gépek forgalmi adatai).
  • Kisebb mezőgazdasági ágazatokról adatgyűjtés, mint az akvakultúra, dísznövénytermelés.
  • Adatgyűjtés a mezőgazdasági és élelmiszeripari cégek beruházásairól és pénzügyi adatairól, a mezőgazdasági biztosításokról, az élelmiszeripar kapacitásairól és a biomassza felhasználásról.
  • Információk gyűjtése az aktuális mezőgazdasági munkák helyzetéről, az öntözés helyzetéről, valamint a vágóhidak élőállat vágásáról és a takarmánygyártásról is.

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) elrendelt adatfelvételek:

https://www.ksh.hu/osap

Kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek és adatkörei: 9. melléklet

Kötelező statisztikai adatátvételek és adatkörei: 3. melléklet

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

AKI Agrárközgazdasági Intézet Honlapja

Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)

Statisztikai jelentések, információk

Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) lekérdező felület

Tesztüzemi Rendszer (FADN)

Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR)

Sertésinformációs Rendszer (SIR)

Élelmiszeripari Információs Rendszer (ÉLIR)

Az adatgyűjtés módszertana

Ezeket az információkat az AKI metaadatbázisok és minőségjelentések tartalmazzák.

Statisztikai szabályzatok, politikák.

Tájékoztatási naptár