Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM)

A szervezet neve:

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM)

Intézményi elérhetőség:

1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
osapadatkeres@ktm.gov.hu

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a hivatalos statisztikai tevékenysége alatt az alábbi statisztikákkal foglakozik:

  • Hatósági statisztika (OSAP 1229). A vizsgálat tárgya az államigazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok közigazgatási hatósági tevékenysége;
  • Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika (OSAP 2118);
  • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikája (OSAP 2350);
  • Önkormányzati törzsadattár (OSAP 1621);
  • Önkormányzati törvényességi felügyeleti statisztika (OSAP 1622);

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

A 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelettel szabályozott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program alapján a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

A hatósági statisztikai adatgyűjtése az érintett szervek első- és másodfokú eljárásban intézett közigazgatási hatósági ügyeire terjednek ki.

A külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika célja a külföldi állampolgárok Magyarországon történő ingatlanszerzésére vonatkozó adatok megismerése. Az adatszolgáltatás a külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adataira, ingatlanszerzők állampolgárságára, megszerzett ingatlan adataira, valamint az ingatlanszerzés jogcímére terjed ki.

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikája a jegyzők hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikájára terjed ki.

Az önkormányzati törzsadattár a helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adataira (név, típus, elérhetőség, KSH azonosító adat), valamint a helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző) nevére, elérhetőségére terjed ki.

Az önkormányzati törvényességi felügyeleti statisztika az önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszerre vonatkozó adatok megismerésére terjed ki.

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) elrendelt adatfelvételek:

https://www.ksh.hu/osap

Kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek és adatkörei: 7. melléklet

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

https://kormany.hu/kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium/hivatalos-statisztika-osap-adatgyujtesek