Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Belügyminisztérium (BM)

A szervezet neve:

Belügyminisztérium (BM)

Intézményi elérhetőség:

Budapest, József A. u. 2-4., 1051
ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Belügyminisztérium a Hivatalos Statisztikai Szolgálat (HSSz) tagjaként közfeladatának ellátása részeként hoz nyilvánosságra hivatalos statisztikai adatokat. A Belügyminisztérium fejezetébe tartozó, Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP) szerinti adatfelvételek egy része az OSAP kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OSAP Korm. rendelet) található meg. A BM vízügyi szakterületéhez tartozó adatátvételek az OSAP kormányrendeleten kívüli adatfelvételei között kerülnek felsorolásra.

A Belügyminisztériumhoz adatgazdaként a következő adatfelvételek tartoznak:

 • bűnügyi statisztika előállítása az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (ENyÜBS) adatgyűjtésének segítségével;
 • feladatkörükből adódó statisztikák előállítása az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Országos Vízügyi Főigazgatóság közreműködésével.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre és elérhetősége:

Az OSAP Korm. rendelet részletesen, adatkörönkénti bontásban tartalmazza a Belügyminisztérium adatfelvételeit. A kormányrendeletben fellelhető továbbá az adatgyűjtések címe, típusa, gyakorisága, adatszolgáltatóinak meghatározása, az adatszolgáltatások beérkezési határideje, valamint az irányadó uniós jogi aktus. Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz tartozó adatfelvételeknek és azok adatköreinek felsorolását a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet, valamint a KSH által összeállított, az OSAP Korm. rendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételeket összegyűjtő, lenti dokumentum tartalmazza.

 

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2020

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2020

 

 • Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (ENyÜBS):

  Az ENyÜBS a Belügyminisztérium és a Legfőbb Ügyészség közös adatgyűjtése. Az ENyÜBS a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az ügyészség által indított és lefolytatott büntetőeljárások adatait tartalmazza, amely kiegészül a vádemelési szakasz ügyészségi adataival.

   

  Az ENyÜBS-ben ún. megfigyelési egységek mentén történik az adatgyűjtés. Ezek a megfigyelési egységek: a büntetőeljárások, a büntetőeljárások alapjául szolgáló cselekmények, az elkövetők, a sértettek, valamint a büntetőeljárás alá vont jogi személyek.

  Vonatkozó jogszabályok:
  • 12/2018. (VI. 7.) BM rendelet az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól
  • 43/2012. (X. 18.) BM-NGM-LÜ együttes utasítás az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika működtetése érdekében szükséges koordinációról és a Bűnügyi Statisztikai Munkacsoport létrehozásáról
  Közzétett adatok
 • Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által gyűjtött statisztikai adatok:

  Az ORFK a tevékenységi körében gyűjtött statisztikai adatok közül a közlekedésrendészeti statisztika és a közbiztonsági tevékenységi statisztika adatait teszi közzé. Az adatok ezen az oldalon kerülnek publikálásra.

 • A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) által gyűjtött statisztikai adatok:

  A BVOP által gyűjtött adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységre vonatkoznak. Az adatgyűjtés eljárási rendjét a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/H.-62/K. § állapítja meg.

 • Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által gyűjtött statisztikai adatok:

  A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendeletben szabályozott vízügyi ágazati adatlapok az évenkénti adatszolgáltatás megvalósítása céljából az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjára kerülnek feltöltésre az alábbi adatgyűjtések szerint:

  • A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás
  • A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenysége
  • A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai
  • Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvízhasználatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai
  • A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai
  Az adatfelvételekhez tartozó adatlapok hozzáférhetőek ezen a linken.